BŁ. ALFONS MARIA OD DUCHA ŚWIĘTEGO

(JÓZEF MAZUREK)

 

1 marca 1891 r. – rodzi się we wsi Baranówka pod Lubartowem, w diecezji lubelskiej, w rodzinie rolników Wojciecha i Marianny z Goździów.

2 marca 1891 r. – otrzymuje chrzest św. w kościele św. Anny w Lubartowie, otrzymując imię Józef.

sierpień 1903 r. – pod wpływem swojego stryja Bogumiła, który był karmelitą bosym, wstępuje do Małego Seminarium w Wadowicach i rozpoczął naukę w miejscowym gimnazjum.

1 sierpnia 1908 r. – udaje się do Czernej, by przygotować się do włączenia do Zakonu poprzez obłóczyny.

29 sierpnia 1908 r. – otrzymuje w Czernej habit zakonnyi imię Alfons Maria od Ducha Świętego.

5 września 1909 r. – składa profesję czasową.

Lato 1910 r. – podejmuje w Wadowicach trzyletnie studia filozoficzne.

8 września 1912 r. – składa śluby uroczyste.

25 czerwca 1913 r. – zdaje egzamin końcowy z filozofii.

Jesień 1913 r. – rozpoczyna w Krakowie studia teologiczne, jednak przerwał je wybuch I wojny światowej.

5 sierpnia 1913 r. – otrzymuje święcenia niższe.

9 sierpnia 1913 r. – otrzymuje święcenia subdiakonatu.

30 września 1914 - 1916 r. – otrzymuje polecenie wyjazdu do Linzu, a potem do Wiednia, gdzie kontynuował studia teologiczne.

17 lipca 1915 r. – otrzymuje święcenia diakonatu.

16 lipca 1916 r. – zostaje wyświęcony na kapłana w katedrze św. Stefana w Wiedniu.

23 lipca 1916 r. – odprawia w Czernej uroczystą mszę św. prymicyjną.

kwiecień 1917 r. – pracuje kilka miesięcy w Czernej i w Wadowicach.

kwiecień 1917 r. – posłany do Krakowa, gdzie pełni funkcje lektora filozofii i teologii oraz magistra dla kleryków.

kwiecień 1918 r. – zostaje wybrany dyskretem.

15 lipca 1918 r. – skierowany do Krakowa, by zostać wychowawcą i lektorem dwóch praskich kleryków.

1920 r. – obejmuje kierownictwo Trzeciego Zakonu Karmelitańskiego.

1 września 1920 r. – zostaje prefektem i nauczycielem Małego Seminarium w Wadowicach.

1924 r. – zostaje wybrany definitorem prowincjalnym i socjuszem na kapitułę generalną.

17 maja 1925 r. – uczestniczy w kanonizacji św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rzymie oraz
w audiencji u Piusa XI.

1927 r. – zostaje wybrany członkiem rady klasztornej.

20 maja 1930 r. – zostaje wybrany przez kapitułę prowincjalną przeorem w Czernej. Pozostanie nim aż do śmierci, z wyjątkiem lat 1936 – 1939, kiedy to pełnił urząd ekonoma.

1936 r. – zostaje mianowany wizytatorem wszystkich wspólnot Trzeciego Zakonu Karmelitańskiego w Polsce.

1937 r. – opracowuje i wydaje statut dla Trzeciego Zakonu Karmelitańskiego w Polsce.

28 sierpnia 1944 r. – ponosi męczeńską śmierć z rąk hitlerowców.

29 sierpnia 1944 r. – pogrzeb na cmentarzu zakonnym w Czernej.

13 czerwca 1999 r. – Jan Paweł II beatyfikuje o. Alfonsa Mazurka wraz z 107 męczennikami z czasów II wojny światowej.

Wyszukaj na stronie