16 stycznia 1884 r. – rodzi się jako dziesiąte dziecko z trzynastu, w Catanzaro w Kalabrii, w rodzinie Pietro Barby, radnego Sądu Apelacyjnego i Joanny z domu Florena.

19 stycznia 1884 r.– otrzymuje chrzest św. wraz z imieniem Maria.

1886 r. – powrót rodziny na Sycylię.  

1891 r. – rozpoczyna edukację w Kolegium Maryi w Giussino.

1893 r. – już w wieku 9 lat codziennie odprawia półgodziną medytacje.

3 marca 1894 r.– przyjmuje pierwszą komunię św.

1898 – 1899– młodzieńczy kryzys wiary.

2 lipca 1899 r.– uczestniczy w obłóczynach krewnej w klasztorze wizytek i nawraca się.

1901r. – lektura Księgi Życia św. Teresy od Jezusa.

1903 r.– przyjmuje wraz z matką i siostrami szkaplerz Karmelu.

1904 r. – umiera jej ojciec.

1910 r. - na polecenie spowiednika zaczyna pisać swoje Wyznania ogólne.

wrzesień 1910 r.– udaje się wraz z rodziną do Rzymu i zostaje przyjęta na audiencji u papieża Piusa X.

1911 r.– jej brat Paweł umiera na gruźlicę.

1912 r.– w Palermo spotyka się po raz pierwszy z karmelitankami bosymi.

l. 1912 - 1914– czyta Dzieje duszy i podejmuje decyzję wstąpienia do Karmelu.

13 listopada 1912 r. – przyjmuje sakrament bierzmowania.

1914 r.– umiera jej matka, a Maria pozostaje pod opieką braci, niechętnym jej wierze i powołaniu.

25 września 1919 r.– wstępuje do karmelitanek bosych w Ragusa na południu Sycylii, przybierając imię Kandyda od Eucharystii.

1922 r.– zaczyna opisywanie swojego powołania w dziele Wspinaczka: pierwsze kroki.

23 kwietnia 1924 r.– składa śluby uroczyste.

1924 r.– zostaje wybrana przeoryszą. Będzie nią aż do roku 1947, wyjąwszy lata 1930 – 1933.

1926 r. – na polecenie spowiednika pisze o swoim życiu duchowym, co zostanie opublikowane pod tytułem Pieśń na górze.

8 września 1927 r. – składa ślub umartwienia i wybierania zawsze tego, co doskonalsze.

l. 1933 - 1935– z polecenia przeoryszy pisze dzieło z zakresu duchowości eucharystycznej Eucharystia.

1935 r.– ofiaruje się Jezusowi - Eucharystii w akcie spisanym własną krwią.

1947 r.– pisze refleksje na temat życia karmelitańskiego w Doskonałości karmelitańskiej.

12 czerwca 1949 r.– umiera na raka wątroby w klasztorze w Ragusa.

14 czerwca 1949 r.– pogrzeb z udziałem licznych wiernych.

21 marca 2004 r.– w Rzymie odbyła się beatyfikacja Sł. Bożej Kandydy od Eucharystii.

Wyszukaj na stronie