Uroczystość Wniebowstąpienia przypomina nam o trzech ważnych tajemnicach:

1.      Wniebowstąpienie jest wywyższeniem ludzkiej natury;

2.      Wniebowstąpienie jest świętem naszej tęsknoty za Panem;

3.      Wniebowstąpienie przypomina nam, że jesteśmy obywatelami nieba; niebo – to jest adres naszego stałego zameldowania, a tu - na ziemi jesteśmy tymczasowo.

Ziemia czasem nas męczy – mamy dużo spraw „na głowie”, kłopoty w pracy, pośpiech i zagonienie, czasem kłopoty w domu, nawet w życiu duchowym nie zawsze jest postęp, czasem czujemy się jak „na jałowym biegu”. Ponadto widzimy zawirowania w Kościele, w Polsce nie zawsze jest tak, jak byśmy chcieli, świat jest na krawędzi wojny militarnej i gospodarczej, a na pewno jest wojna o wartości.

Tajemnica Wniebowstąpienia Pana Jezusa nadaje sens tym wszystkim zmaganiom, niepewnościom, problemom, lękom i oczekiwaniom.

Tajemnica Wniebowstąpienia mówi nam: jesteśmy w drodze do Nieba. Na tej ziemi zawsze będą problemy. I to one są naszą drogą do Nieba. To wszystko, co nas spotyka, jest naszą drogą, co więcej, to wszystko może nas przybliżać do Boga i do Nieba – naszej Ojczyzny i naszego Domu.

Jesteśmy zanurzeni w tym świecie, w świeckości, doczesności. Trudno nam dostrzec w tym wszystkim przejawy sacrum i odblask Boga w stworzeniu. Trudno nam dostrzec, że te wszystkie sprawy doczesne mogą nas zbliżyć do Boga. Co decyduje o tym, że doczesność staje się naszym szlakiem do Nieba, a nawet jest szansą na przyspieszenie w drodze do Celu?!

Wszystko zależy, jakimi oczyma popatrzymy na rzeczywistość. Jeżeli patrzymy oczyma wiary – wszystko pomaga nam w drodze do Nieba. Błędne jest mniemanie, że istnieje podział nasacrum i profanum, na to, co doczesne i na to, co wieczne. Dla człowieka wierzącego wszystko jest drogą ku Niebu, wszystko może nas zbliżać do Jezusa.

Tym, co przemienia profanum w sacrum jest wiara. Wiara przemienia nasze przeszkody: problemy, lęki, cierpienia, niepewność itp. w stymulatory, w „rozruszniki”, które nas kierują ku Niebu, wzbudzają tęsknotę za Chrystusem, naszym Umiłowanym.

W tę wielką Uroczystość życzmy sobie wzajemnie, by te prawdy wypływające z Tajemnicy Wniebowstąpienia nadawały sens i kierunek naszemu życiu i prowadziły do coraz ściślejszego zjednoczenia z Jezusem, już tu na ziemi, pośród naszych zwykłych człowieczych spraw, by potem osiągnąć swą pełnię w Niebie.

Wyszukaj na stronie