ŚW.ELŻBIETA OD TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

(ELISABETH CATEZ)

18 lipca 1880 r.  – rodzi się w obozie wojskowym Avor we Francji jako pierwsza córka wojskowego Józefa Catez i Marii Rolland.

22 lipca 1880 r.  – chrzest św. w kaplicy obozu, na którym otrzymuje imiona Maria Elżbieta Józefina.

10 maja 1881 r. – rodzina przenosi się do Auxonne.

1 listopada 1882 r. – przeprowadzka do Dijon.

20 lutego 1883 r. – narodziny jej siostry Małgorzaty.

2 czerwca 1885 r. – kapitan Catez przechodzi w stan spoczynku.

2 października 1887 r. – śmierć ojca oraz przeprowadzka ze względów finansowych do mieszkania na ulicy niedaleko klasztoru karmelitanek bosych.

1887 r. – pierwsza spowiedź.

Lato 1888 r. – zwierza się ks. Angles’owi, że zostanie zakonnicą.

październik 1888 r.  – matka zapisuje ją do Konserwatorium w Dijon.

19 kwietnia 1891 r. – przyjmuje pierwszą komunię św. w kościele św. Michała.

8 czerwca 1891 r. – otrzymuje bierzmowanie w kościele Matki Bożej.

18 lipca 1893 r. – zdobywa Pierwszą Nagrodę z solfeżu.

25 lipca 1893 r. - zdobywa Pierwszą Nagrodę z fortepianu.

Wiosna 1894 r.  – składa ślub dozgonnego dziewictwa.

11 stycznia 1895 r. – zdobywa wyróżnienie z harmonii.

październik 1895 r. –  pielgrzymka do Lourdes.

26 marca 1899 r. – pani Catez wyraża zgodę na wstąpienie Elżbiety do Karmelu, gdy ta osiągnie pełnoletniość.

20 czerwca 1899 r. – pierwsze odwiedziny w rozmównicy karmelu.

1899 r. - czyta Dzieje duszy.

2 sierpnia 1901 r.  – wstępuje do karmelu w Dijon.

8 grudnia 1901 r. – obłóczyny, na których otrzymuje imię Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej.

11 stycznia 1903 r. – złożenie profesji.

21 stycznia 1903 r. – welacja.

21 listopada 1904 r. – Elżbieta pisze modlitwę O mój Boże, Trójco Przenajświętsza, którą uwielbiam.

3 kwietnia 1905 r. – pierwsze objawy choroby.

marzec 1906 r. – zostaje przeniesiona do infirmerii.

8 kwietnia 1906 r. – przyjmuje Sakrament Namaszczenia Chorych.

sierpień 1906 r. – układa Niebo w wierze.

16-31 sierpnia 1906 r. – odprawia i pisze Ostatnie rekolekcje.

31 października 1906 r. – ponownie otrzymuje Sakramenty.

9 listopada 1906 r. – umiera w opinii świętości.

12 listopada 1906 r. - zostaje pochowana w Dijon.

25 listopada 1984 r. – zostaje ogłoszona przez Jana Pawła II błogosławioną.

16 października 2016 r. – papież Franciszek zaliczył ja do grona świętych.

 

Myśli św. Elżbiety od Trójcy Przenajśw.

Wyszukaj na stronie