14 kwietnia 1931 r. - ogłoszenie Drugiej Republiki w Hiszpanii (niszczenie klasztorów).

październik 1931 r. - m. Maravillas pisze list do generała z prośbą o pozwolenie na opuszczenie klauzury i bronienie pomnika Najśw. Serca, gdyby zaszło ryzyko jego profanacji.

13 stycznia 1932 r.  - śmierć Markizy de Pidal, matki s. Maravillas.

15 września 1932 r. – prośba biskupa Vijayapuram (Indie) Buenaventura Arana OCD o fundację karmelu w jego diecezji.

11 września 1933 r. – fundacja w Kottayam (Indie). Zapoczątkowana przez osiem mniszek
z Karmelu w Cerro de los Angeles. Przełożeni nie pozwalają m. Maravillas udać się na tę fundację.

4 listopada 1935 r.  – m. Maravillas zostaje wybrana przeoryszą w karmelu Cerro de  los Angeles.

2 lipca 1936 r. – umiera m. Maria Józefa od Serca Jezusa, jedna z czterech fundatorek.

18 lipca 1936 r.  – początek wojny domowej w Hiszpanii.

22 lipca 1936 r. -  eksmisja mniszek.

7 sierpnia 1936 r. - komuniści niszczą pomnik Najświętszego Serca Jezusa.

14 sierpnia 1936 r.  – ucieczka wspólnoty do Madrytu i zamieszkanie w prywatnym mieszkaniu.

13 września 1937 r.  – wyjazd do strefy narodowej, do Walencji  pod eskortą żołnierzy.

14 września 1937 r. – udaje się do Barcelony, a potem wyjeżdża do Port- Bou.

18 września 1937 r. – wyjeżdża ze swoja wspólnotą z Lourdes do Salamanki.

28 września 1937 r. – przybywają do pustelni w Batuecas w Salamance, gdzie wspólnota zamieszkuje.

19 marca 1938 r. – ślub doskonałości.

4 marca 1939 r. – wyjeżdża do Cerro de los Angeles z trzema mniszkami, pozostawiając
w Batuecas nowoutworzoną wspólnotę fundacyjną.

29 marca 1939 r. – odzyskanie klasztoru w Cerro de los Angeles.

12 listopada 1941 r. – wybrana przeoryszą w Cerro.

grudzień 1943 r. – kamień węgielny pod klasztor w Mancera.

27 kwietnia 1944 r. – fundacja w Mancera de Abajo.

1 grudnia 1944 r. – inauguracja życia w karmelu w Mancera.

15 sierpnia 1945 r. – kamień węgielny pod klasztor w Duruelo.

20 lipca 1947 r. – fundacja karmelu w Duruelo.

3 kwietnia 1947 r. – prośba Generała Zakonu, o. Silveria de Santa Teresa OCD o założenie karmelu w New Port (USA).

4 października 1950 r. – przekazanie Karmelitom Bosym klasztoru w Batuecas oraz przeniesienie się wspólnoty do Cabrera.

11 kwietnia 1951 r. – inauguracja życia w klasztorze w Cabrera.

10 marca 1954 r. – w Meksyku umiera generał Zakonu o. Silverio od św. Teresy.

13 lipca 1954 r. – umiera jej brat Alfonso.

8 grudnia 1954 r. – fundacja karmelu w Arenas de San Pedro.

10 grudnia 1954 r. – wysyła trzy mniszki do pomocy i wzmocnienia życia karmelitańskiego w Cuenca, w Ekwadorze.

30 maja 1956 r. – fundacja Karmelu w San Calixto.

13 października 1956 r. – zostaje wybrana przeoryszą  w Arenas de San Pedro.

21 czerwca 1958 r. – fundacja karmelu w Aravaca.

3 października 1959 r. – kamień węgielny pod klasztor w La Aldehuela.

15 października 1960 r. – funduje kościół i konwent w Talavera de la Reina dla ojców karmelitów bosych.

8 stycznia 1961 r. – fundacja karmelu w La Aldehuela.

28 marca 1961 r. – zostaje przeoryszą w karmelu w La Aldehuela.

12 sierpnia 1961 r. – umiera jej siostra Nini.

13 kwietnia 1964 r. – ponownie zostaje wybrana przeoryszą.

7 maja 1964 r.– fundacja karmelu w Montemar.

6 lipca 1964 r. – udaje się do klasztoru w El Escorial na prośbę biskupa Madrytu w sprawie restauracji klasztoru.

24 sierpnia 1964 r. – wysyła kilka mniszek ze swoich klasztorów do klasztoru w El Escorial dla wzmocnienia wspólnoty i odrestaurowania klasztoru.

25 kwietnia 1966 r. – na prośbę biskupa Avila udaje się do klasztoru Wcielenia, w celu omówienia sprawy pomocy wspólnocie i restauracji klasztoru.

24 sierpnia 1966 r. – na prośbę biskupa Avila, posyła do klasztoru Wcielenia dziewięć sióstr dla wzmocnienia go.

15 października 1967 r. – inauguracja kolegiów w podmiejskiej strefie Madrytu w Ventorro, niezależnych od Karmelu. Formacje religijną i religijną otrzymują tam dzieci z tejże dzielnicy.

15 kwietnia 1967 r. – ponownie wybrana przeoryszą.

8 grudnia 1969 r. – oddaje 16 domków dla ubogich rodzin.

17 marca 1971 r. – w Madrycie otwiera pensjonat dla zakonnic, szczególnie karmelitanek bosych, które przybywają do Madrytu na leczenie czy konsultacje medyczną.

l. 1971-1974 – pomaga w budowie osiedla 200 domków dla rodzin w potrzebie, które buduje proboszcz Pareles del Rio.

27 października 1972 r. – przyjmuje sakrament namaszczenia chorych z powodu poważnych zaburzeń pracy serca.

14 grudnia 1972 r. – Kongregacja ds. zakonnych zatwierdza Asocjację Świętej Teresy.

11 lutego 1973 r. – dociera do jej klasztoru dokument Świętej Kongregacji aprobujący Asocjację Św. Teresy.

12 marca 1973 r. – zostaje wybrana prezydentką Asocjacji.

7 maja 1973 r. – wybrana przeoryszą w La Aldehuela.

luty 1974 r. – otrzymuje teren, który przekazuje Instytutowi Claune dla budowy kliniki dla mniszek klauzurowych.

19 marca 1974 r. – 50-lecie fundacji klasztoru w Cerro de los Angeles.

8 grudnia 1974 r. – przyjmuje sakrament namaszczenia chorych i wiatyk.

11 grudnia 1974 r. – umiera w opinii świętości w karmelu La Aldehuela.

22 stycznia 1981 r. – otwarcie procesu beatyfikacyjnego.

14 listopada 1981 r. – ekshumacja i przeniesienie je doczesnych szczątków do chóru dolnego
w klasztorze La Aldehuela.

18 marca 1983 r. – zamknięcie procesu beatyfikacyjnego.

10 maja 1998 r. – beatyfikacja w Rzymie dokonana przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

4 maja 2003 r. – w Madrycie uroczysta kanonizacja bł. Maravillas od Jezusa.

 

Wyszukaj na stronie