12 października 1891 r. – przychodzi na świat we Wrocławiu, w żydowskiej rodzinie Zygfryda Stein
i Augusty z domu Courant.

12 października 1897 r.  – rozpoczyna edukację w szkole im. Wiktorii we Wrocławiu.

l. 1908–1911 – po przerwie kontynuuje naukę w liceum im. Wiktorii, zakończoną egzaminem maturalnym, zdanym z wyróżnieniem.

l. 1911-1913 – studia na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu germanistyki, historii i psychologii.

l. 1913 – 1915 – przenosi się na Uniwersytet w Getyndze, by studiować pod kierunkiem Edmunda Husserla.

15/16 stycznia 1915 r. – zdaje egzamin państwowy pro facultate docendi w Getyndze z propedeutyki filozofii, historii i germanistyki.

1915 r. – wyjeżdża jako ochotniczka Czerwonego Krzyża do pracy w szpitalu dla zakaźnie chorych w Hranicach na Morawach.

1915 r.– zostaje nauczycielką w szkole średniej we Wrocławiu.

1916 r. – zdaje egzamin doktorski na Uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim summa cum laude.

l. 1916 - 1918 – pełni funkcję asystentki Husserla we Fryburgu.

1917 r. – publikacja jej pracy doktorskiej O zagadnieniu wczucia.

l. 1919–1923 – publikuje wiele prac i stara się bezskutecznie o habilitację.

1921 r. – lektura Życia św. Teresy od Jezusa i decyzja konwersji.

1 stycznia 1922  – przyjmuje chrzest św. i pierwszą komunię św. w Bergzabern.

2 lutego 1922 - otrzymuje sakrament bierzmowania w kaplicy domowej biskupa Spiry.

l. 1923 – 1931 – pracuje jako nauczycielka w liceum żeńskim i w Instytucie Kształcenia Nauczycieli Sióstr Dominikanek w Spirze.

1925 r. - publikacja Studium o Państwie w Roczniku Husserla.

1928 r. – wydaje przekład listów i dziennika Johna Henry Newmana.

l. 1928 – 1932 -  jest zapraszana jako prelegentka w Niemczech i wielu krajach Europy.

1929 r. - publikacja pracy Fenomenologia Husserla a filozofia św. Tomasza z Akwinu.

l. 1931 - 1932 –   przekład dzieła św. Tomasza z Akwinu Quaestiones disputatae de veritate  oraz publikacja wielu prac dotyczących zagadnienia kobiet.

l. 1932 – 1933 – docentura w Niemieckim Instytucie Pedagogiki Naukowej w Monasterze.

1933 r. – oficjalny zakaz działalności nauczycielskiej wydany przez władze.

14 października 1933 r. – wstępuje do Karmelu w Kolonii.

15 kwietnia 1934 r.. – otrzymuje habit zakonny i obiera imię Teresa Benedykta od Krzyża.

21 kwietnia 1935 r. – składa pierwszą profesję na trzy lata.

l. 1935 – 1936 – dzięki prowincjałowi kontynuuje pracę nad rozpoczętym jeszcze przed wstąpieniem do Karmelu dziełem Byt skończony a byt wieczny.

21 kwietnia 1938 r. – składa profesję uroczystą.

1 maja 1938 r. – welacja.

31 grudnia 1938 r. – z powodów prześladowań zostaje przeniesiona do karmelu w Echt w Holandii.

l. 1940 – 1942 – pracuje nad Wiedzą Krzyża - studium o Janie od Krzyża.

2 sierpnia 1942 r. – zostaje aresztowana przez Gestapo i wywieziona do Amersfoort.

4 sierpnia 1942 r. – przeniesiona do obozu Westerbork w Holandii.

7 sierpnia 1942 r. – wywieziona do Oświęcimia.

9 sierpnia 1942 r. – ponosi śmierć w komorze gazowej.

4 stycznia 1962 r. - otwarcie procesu beatyfikacyjnego.

1 maja 1987 r. – beatyfikacja w Kolonii przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

11 października 1998 r. – w Rzymie uroczysta kanonizacja błogosławionej Teresy Benedykty od Krzyża.

1 października 1999 r. – papież Jan Paweł II ogłasza św. Teresę Benedyktę Patronką Europy.

Wyszukaj na stronie