ŚW. TERESA MAŁGORZATA OD NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

(ANNA MARIA REDI)

15 lipca 1747 r. – rodzi się w szlacheckiej, głęboko wierzącej rodzinie w Arezzo, jako jedna
z trzynaściorga rodzeństwa. Zostaje ochrzczona, otrzymując imiona Anna Maria.

23 listopada 1756 r. – kwiecień 1764 r. – nauka w klasztorze benedyktynek św. Apolonii we Florencji.

9 lutego 1757 r. – przystępuje do pierwszej komunii św.

wrzesień 1763 r. – odczuwa powołanie do Karmelu.

1 września 1764 r. – wstępuje do klasztoru karmelitanek bosych we Florencji.

11 marca 1765 r. – otrzymuje habit zakonny, przyjmując imię Teresa Małgorzata od Najświętszego Serca Jezusa.

12 marca 1766 r. – składa uroczyste śluby zakonne.

7 kwietnia 1766 r. – welacja.

1769 r. – wejście do wspólnoty.

7 marca 1770 r. – umiera na zapalenie otrzewnej.

9 czerwca 1929 r. – papież Pius XI ogłasza ją błogosławioną.

19 marca 1934 r. – zostaje ogłoszona świętą.

Wyszukaj na stronie