1879 r. – pierwsza wizyta w kaplicy Karmelu

Koniec 1879 r. – pierwsza spowiedź

Październik 1881 r. – zaczyna naukę w opactwie Benedyktynek w Lisieux

2 października 1882 r. – wstąpienie jej siostry Pauliny do Karmelu

25 marca 1883 r. – początek choroby nerwowej Teresy

13 maja 1883 r. – uzdrowienie dzięki uśmiechowi Maryi

maj 1883 r. – październik 1886 r. – okres skrupułów

8 maja 1884 r. – I Komunia święta Teresy

15 października 1886 r. – wstąpienie jej siostry Marii do Karmelu

29 maja 1887 r. – Teresa otrzymuje od ojca zgodę na wstąpienie do Karmelu w wieku 15 lat

Lipiec- sierpień 1887 r. – modlitwa o nawrócenie zbrodniarza Pranziniego

Listopad 1887 r. – podróż do Rzymu, prosi Ojca świętego o zgodę na wstąpienie do Karmelu

9 kwietnia 1888 r. – wstąpienie do Karmelu

Od czerwca 1888 r. – choroba pana Martin

Listopad 1888 r. – obłóczyny Teresy odłożone ze względu na stan zdrowia jej ojca

10 stycznia 1889 r. – obłóczyny

1890 r. – intensywna lektura św. Jana od Krzyża

8 września 1890 r. – profesja Teresy

20 lutego 1893 r. – wybór Matki Agnieszki (rodzonej siostry Teresy) na przeoryszę; Teresa ma pomagać w nowicjacie

29 lipca 1894 r. – śmierć pana Martin

14 września 1894 r. – wstąpienie Celiny do Karmelu

Grudzień 1894 r. – Matka Agnieszka poleca Teresie spisanie wspomnień z dzieciństwa – tak powstanie Rękopis A

9 czerwca 1895 r. – ofiarowanie się Miłości Miłosiernej

17 października 1895 r. – M. Agnieszka powierza Teresie pierwszego brata duchowego

3 kwietnia 1896 r., Wielki Piątek – pierwszy krwotok

5 kwietnia 1896 r. – wejście w ciemności wiary

30 maja 1896 r. – M. Gonzaga powierza Teresie drugiego brata duchowego

Wrzesień 1896 r. – powstaje Rękopis B (M), jako list do jej siostry Marii

1897 r. – „odkrycie” miłości siostrzanej

6 kwietnia 1897 r. – początek „Ostatnich rozmów”

Od czerwca 1897 r. – redakcja Rękopisu C (G), na polecenie M. Gonzagi

8 lipca 1897 r. – przeniesiona do infirmerii

19 sierpnia 1897 r. – ostatnia Komunia św.

30 września 1897 r. – śmierć Teresy

 

Wyszukaj na stronie