"Skoro chrzest jest prawdziwym włączeniem w świętość Boga poprzez wszczepienie w Chrystusa i napełnienie Duchem Świętym, to sprzeczna z tym byłaby postawa człowieka pogodzonego z własną małością, zadowalającego się minimalistyczną etyką i powierzchowną religijnością. Zadać katechumenowi pytanie: «Czy chcesz przyjąć chrzest?» znaczy zapytać go zarazem: «Czy chcesz zostać świętym?». Znaczy postawić na jego drodze radykalizm Kazania na Górze: «Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski» (Mt 5, 48)".

    Jan Paweł II, Novo Millennio Ineunte  31

 

"Świętymi bądźcie..."

„Zdobywajmy się na świętą zuchwałość: pragnijmy i za łaską Boga usiłujmy stać się świętymi” – pisała Nasza Matka, św. Teresa od Jezusa. „Zawsze pragnęłam zostać świętą” – wtórowała jej mała Teresa.

Czym jest świętość? Czy jest tylko odległym pragnieniem, czymś, co dotyczy niektórych, wybranych, co nie ma wpływu na nasze codzienne życie? Czy może czymś bliskim, konkretnym, codziennym dążeniem, normalną drogą naszego życia? Czytaj dalej...

 

O tym, jak dążyć do świętości...:

Pierwszeństwo łaski

Życie teologalne, czyli o tym, co naprawdę bardzo istotne

Modlitwa = spotkanie

Życie sakramentalne

Komunia ze Słowem Bożym

Asceza, czyli o jednym bardzo niemodnym słowie

"Czyny, i jeszcze raz czyny"

Z Kościołem i dla Kościoła