Doktryna katolicka nie jest dziedziną oderwaną od rzeczywistości. Pogłębione wejście w treść prawd wiary pozwala głębiej spojrzeć na codzienne sprawy, odkryć ich „drugie dno” – obecność Boga w codziennych sprawach i w codziennym życiu. Głębokie przekonania, owoc łaski Bożej w naszym życiu, ale też owoc współdziałania z tą łaską, między innymi przez pogłębienie intelektualne, są niezbędnym fundamentem, by nasze codzienne życie było naprawdę chrześcijańskie, tj. by naprawdę wyrażało istotne wartości – naszą więź z Chrystusem.

Katechizm Kościoła Katolickiego

Biblistyka

Dogmatyka

Liturgika

 

Wyszukaj na stronie