Najłatwiejszą drogą, by spotkać tych, którzy spotkali Chrystusa, jest przeczytać ich pisma! Konkretne doświadczenie drugiego człowieka, zmagającego się ze swoimi słabościami i dążącego wytrwale do coraz pełniejszego życia Bogiem i dla Boga, pomaga w naszej codziennej wędrówce. Mobilizuje, daje nową energię do szukania Chrystusa w codzienności, pomaga twórczo przeżyć trudności. Uczy, jak znaleźć własną drogę świętości – nie naśladując bezkrytycznie zewnętrznych zachowań – ale dążąc na swój sposób do tej samej istoty.

Pisma świętych i błogosławionych

Biografie

Wyszukaj na stronie