Drodzy Państwo!

Na te Święta Wielkanocne składamy Wam najserdeczniejsze życzenia. Jest to czas szczególnej kontemplacji Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego; jest to czas, który skłania nas do pytań o sens i cel naszej egzystencji.

Doczesność - to ten etap naszego życia, gdzie przeplata się ból i radość, cierpienie i szczęście. W tym wszystkim zawsze jest jednak poczucie skończoności, przemijania. Zmartwychwstały Chrystus wprowadza nas w nowe życie; jest to życie w komunii z Bogiem, która nie przeminie.   „Dlaczego szukacie żyjącego pośród umarłych – nie ma go tu – zmartwychwstał”. Jesteśmy stworzeni nie dla cierpienia, śmierci, lecz dla życia, które się nie kończy, dla szczęścia prawdziwego – bycia z Bogiem. Jezus wytyczył nam szlak, którym podążymy.  Każdy z nas musi przejść drogę paschalną. Chrystus cierpiał, umarł i zmartwychwstał, a więc ci, którzy należą do Chrystusa też doświadczają bólu i śmierci, ale i też zmartwychwstaną. Doświadczamy bólu naszej przemijalności, ale ten ból jest potwierdzeniem jak ogromne jest w nas pragnienie życia, szczęścia, jak ogromna jest tęsknota za nieumieraniem.

Życzymy nadziei, która staje się zawierzeniem najlepszemu Ojcu.

Życzymy wiary, która widzi we wszystkich wydarzeniach ślad Boga.

Życzymy miłości, która umie wszędzie siać dobro, pokój, szczęście.

Pozdrawiamy bardzo serdecznie zapewniając o naszej wiernej pamięci w modlitwie oraz o naszej wdzięczności za wsparcie duchowe, a także materialne w utrzymaniu naszej Wspólnoty i remontach klasztoru.

Wyszukaj na stronie