N.O. Prowincjał Jan Malicki w naszej Kaplicy

Od poniedziałku, 8 maja, trwa Kapituła Prowincjalna Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. W dniu wczorajszym (10 maja) Ojcowie kapitularni wybrali Prowincjała, którym został ponownie o. Jan Piotr Malicki. Natomiast, dzisiaj dokonano wyboru radnych prowincjalnych, którymi zostali o. Jakub Kamiński, o. Grzegorz A. Malec, o. Roman Hernoga i o. Robert Marciniak.

Modlimy się o światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Naszego Ojca Prowincjała i Rady Prowincji w ich posłudze naszej Prowincji i Zakonowi oraz nieustannie towarzyszymy duchowo dalszemu rozeznawaniu naszych Braci zgromadzonych na Kapitule.

Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.karmelicibosi.pl.

Wyszukaj na stronie