Rok 2017 w naszej Wspólnocie:

27 maja 2017 r. – w wieku 96 lat odeszła do Pana Stanisława Kalczyńska, z Trzeciego Zakonu Karmelitańskiego, od ponad 50 lat mieszkająca przy naszym Klasztorze

9 września 2017 r. – śluby uroczyste (wieczyste) s. Agnieszki

12 września 2017 r. – wstąpienie Darii do postulatu

Dni skupienia dla wiernych…

W mijającym roku rozpoczęłyśmy organizowanie dni skupienia dla wiernych, pozwalających pogłębić naszą duchowość (13-16 lipca 2017 r. – przed uroczystością NMP z G. Karmel; 28 września – 1 października 2017 r. – przed świętem św. Teresy od Dzieciątka Jezus; 11-14 grudnia 2017 r. – przed uroczystością św. Jana od Krzyża). Dziękujemy za udział i wspólną modlitwę! O dniach skupienia w przyszłym roku będziemy na bieżąco informować.

Formacja wspólnotowa...

Dziękujemy o. Wojciechowi Ciakowi OCD za serię wykładów o Drodze doskonałości św. Teresy od Jezusa, o. Wiesławowi Kiwiorowi OCD za wykłady nt. naszych Konstytucji i o. Tadeuszowi Kujałowiczowi OCD za okresowe dni skupienia.

Miłe niespodzianki…

Dziękujemy o. Zbigniewowi, franciszkaninowi z Ziemi Świętej, za ofiarowane nam tuż przed Świętami wspaniałe Dzieciątko Betlejemskie.

Prace remontowe…

W tym roku: zakończyłyśmy remont instalacji grzewczej (01.2017); wykonałyśmy izolację dachów (03-05.2017) oraz ekspertyzę stanu technicznego wolnostojących oficyn przyklasztornych do generalnego remontu (06-10.2017). Ponadto od listopada rozpoczęłyśmy remont pokoi gościnnych – mamy nadzieję, że już wkrótce będą mogły służyć osobom pragnącym odbyć w naszym Klasztorze indywidualne dni skupienia.

Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom naszego Klasztoru i naszym Dobroczyńcom! Zapewniamy Was o modlitwie. Raz w miesiącu w naszej Kaplicy sprawowana jest Msza św. w Waszych intencjach.

 

Wyszukaj na stronie