Dociera do nas tyle informacji, wokół dzieje się tyle wydarzeń, przez nasz umysł i nasze usta przewija się mnóstwo słów  i często zapominamy, że „jedno tylko Słowo wypowiedział Ojciec Przedwieczny – jest nim Jego Syn. Słowo to wypowiedział w wieczystym milczeniu”. Obyśmy w nadchodzącym roku umieli znaleźć więcej chwil tego wewnętrznego milczenia, by zasłuchać się w Słowo Boga wypowiadane do nas i każdego dnia i starać się je wypełniać. U progu nadchodzącego Nowego Roku, adorując w milczeniu Boskie Dziecię Jezus i w Jego ręce składając naszą przyszłość  powtarzamy słowa modlitwy s. Karmeli od Ducha Świętego: „O Jezu, parzę na ten nowy rok jak na czystą kartę, którą Twój Ojciec ukazuje mi i na której On sam będzie pisał, dzień po dniu, to, co postanowił według swego boskiego upodobania; lecz ja już teraz u góry tej stronicy piszę z całym zaufaniem : Panie, czyń ze mną co chcesz. Na dole zaś stawiam już moje Amen. (…). Spraw, aby moje Amen było wielkanocnym Amen, połączonym zawsze z Alleluja, czyli wypowiadanym z całym sercem, w radości zupełnego oddania się. Daj mi Twoją miłość i Twoją łaskę, a będę dość bogata”.

Wyszukaj na stronie