Aktualności

28-30 września, godz. 18.00 - Triduum ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Msza św. z rozważaniami). Prowadzi: o. Łukasz Kasperek OCD.

1 października, godz. 18.00 - uroczysta Msza św. w dzień święta św. Teresy. Serdecznie zapraszamy!

N.O. Prowincjał Jan Malicki w naszej Kaplicy

Od poniedziałku, 8 maja, trwa Kapituła Prowincjalna Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. W dniu wczorajszym (10 maja) Ojcowie kapitularni wybrali Prowincjała, którym został ponownie o. Jan Piotr Malicki. Natomiast, dzisiaj dokonano wyboru radnych prowincjalnych, którymi zostali o. Jakub Kamiński, o. Grzegorz A. Malec, o. Roman Hernoga i o. Robert Marciniak.

Modlimy się o światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Naszego Ojca Prowincjała i Rady Prowincji w ich posłudze naszej Prowincji i Zakonowi oraz nieustannie towarzyszymy duchowo dalszemu rozeznawaniu naszych Braci zgromadzonych na Kapitule.

Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.karmelicibosi.pl.

W dniach 25 kwietnia – 4 maja obradowała Kapituła Prowincjalna Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Ojcowie z południowej prowincji wybrali nowego Przełożonego prowincjalnego, którym został po raz drugi o. Tadeusz Florek oraz zarząd prowincjalny (o. Łukasz Kasperek, o. Wiesław Kiwior, o. Jarosław Janocha, o. Paweł Hańczak).

W przesłaniu kończącym Kapitułę napisali m.in.:

„Niniejszą kapitułą zamykamy czas obfity w łaski wplecione w naszą historię. W ocenie przebytej drogi dominujące znaczenie miały wielkie wydarzenia: 500-lecie urodzin św. Teresy od Jezusa, Światowe Dni Młodzieży i wizyta duszpasterska papieża Franciszka, Rok Życia Konsekrowanego, Rok Miłosierdzia, 1050 rocznica chrztu Polski. Dopełnieniem tych okoliczności jest obchodzone w tym roku 400-lecie erygowania Polskiej Prowincji Karmelitów Bosych i przeżywane 100-lecie objawień fatimskich. Jubileusz naszej Matki stworzył okazję do odczytania na nowo doktryny św. Teresy, ponownego „zasmakowania piękna naszego charyzmatu”, oraz jego popularyzacji. Zdajemy sobie sprawę, że ideał terezjański, pomimo naszej słabości i kruchości, stanowi wielkie bogactwo i zobowiązanie.”

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.karmel.pl.

Towarzyszymy naszym Braciom z południowej Prowincji modlitwą.

Drodzy Państwo!

Na te Święta Wielkanocne składamy Wam najserdeczniejsze życzenia. Jest to czas szczególnej kontemplacji Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego; jest to czas, który skłania nas do pytań o sens i cel naszej egzystencji.

Doczesność - to ten etap naszego życia, gdzie przeplata się ból i radość, cierpienie i szczęście. W tym wszystkim zawsze jest jednak poczucie skończoności, przemijania. Zmartwychwstały Chrystus wprowadza nas w nowe życie; jest to życie w komunii z Bogiem, która nie przeminie.   „Dlaczego szukacie żyjącego pośród umarłych – nie ma go tu – zmartwychwstał”. Jesteśmy stworzeni nie dla cierpienia, śmierci, lecz dla życia, które się nie kończy, dla szczęścia prawdziwego – bycia z Bogiem. Jezus wytyczył nam szlak, którym podążymy.  Każdy z nas musi przejść drogę paschalną. Chrystus cierpiał, umarł i zmartwychwstał, a więc ci, którzy należą do Chrystusa też doświadczają bólu i śmierci, ale i też zmartwychwstaną. Doświadczamy bólu naszej przemijalności, ale ten ból jest potwierdzeniem jak ogromne jest w nas pragnienie życia, szczęścia, jak ogromna jest tęsknota za nieumieraniem.

Życzymy nadziei, która staje się zawierzeniem najlepszemu Ojcu.

Życzymy wiary, która widzi we wszystkich wydarzeniach ślad Boga.

Życzymy miłości, która umie wszędzie siać dobro, pokój, szczęście.

Pozdrawiamy bardzo serdecznie zapewniając o naszej wiernej pamięci w modlitwie oraz o naszej wdzięczności za wsparcie duchowe, a także materialne w utrzymaniu naszej Wspólnoty i remontach klasztoru.

Strona 18 z 20

Wyszukaj na stronie