Aktualności

Drodzy Państwo!

Na te Święta Wielkanocne składamy Wam najserdeczniejsze życzenia. Jest to czas szczególnej kontemplacji Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego; jest to czas, który skłania nas do pytań o sens i cel naszej egzystencji.

Doczesność - to ten etap naszego życia, gdzie przeplata się ból i radość, cierpienie i szczęście. W tym wszystkim zawsze jest jednak poczucie skończoności, przemijania. Zmartwychwstały Chrystus wprowadza nas w nowe życie; jest to życie w komunii z Bogiem, która nie przeminie.   „Dlaczego szukacie żyjącego pośród umarłych – nie ma go tu – zmartwychwstał”. Jesteśmy stworzeni nie dla cierpienia, śmierci, lecz dla życia, które się nie kończy, dla szczęścia prawdziwego – bycia z Bogiem. Jezus wytyczył nam szlak, którym podążymy.  Każdy z nas musi przejść drogę paschalną. Chrystus cierpiał, umarł i zmartwychwstał, a więc ci, którzy należą do Chrystusa też doświadczają bólu i śmierci, ale i też zmartwychwstaną. Doświadczamy bólu naszej przemijalności, ale ten ból jest potwierdzeniem jak ogromne jest w nas pragnienie życia, szczęścia, jak ogromna jest tęsknota za nieumieraniem.

Życzymy nadziei, która staje się zawierzeniem najlepszemu Ojcu.

Życzymy wiary, która widzi we wszystkich wydarzeniach ślad Boga.

Życzymy miłości, która umie wszędzie siać dobro, pokój, szczęście.

Pozdrawiamy bardzo serdecznie zapewniając o naszej wiernej pamięci w modlitwie oraz o naszej wdzięczności za wsparcie duchowe, a także materialne w utrzymaniu naszej Wspólnoty i remontach klasztoru.

Zapraszamy do naszej kaplicy na Triduum Paschalne:

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej – godz. 17.00

Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej – godz. 15.00

Wielka Sobota – Wigilia Paschalna – godz. 20.00

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – godz. 9.00

 

Zmarł o. Benignus Józef Wanat OCD (1934-2013)

Wieczorem 9 kwietnia 2013 r.
w szpitalu w Krakowie w wieku 79 lat odszedł do Pana

śp. o. Benignus od Chrystusa Króla
(Józef Wanat)

Życie Naszego Ojca przyniosło obfity owoc dla Kościoła, Zakonu, nauki. Był naukowcem, prowincjałem, archiwistą Prowincji; pełnił wiele ważnych funkcji, zdziałał wiele dobra; był człowiekiem wielkiej dobroci, prawości, łagodności. A przede wszystkim był karmelitą bosym - wiernym Synem św. Matki Teresy od Jezusa i naszym Przyjacielem i Ojcem. Wierząc w tajemnicę Świętych Obcowania, ufamy głęboko, że jest nim nadal.

„Miejmy wciąż przed oczyma ten ród święty, z którego pochodzimy. Jesteśmy duchowym potomstwem owych błogosławionych Proroków i Ojców, potomstwem  tylu chwalebnych przodków naszych, którzy tu na ziemi nosili  ten nasz habit, a dziś chwałą przyobleczeni czekają nas w niebie! Zdobywajmyż się na świętą zuchwałość, postanówmy sobie i usiłujmy za łaską Boga stać się świętymi jak oni. Walka nie będzie długa, a koniec jej wieczny. Porzućmy te rzeczy ziemskie, które są samą nicością, a miłujmy jedynie te rzeczy, które same mają byt  i istność prawdziwą, bo trwają wiecznie, abyśmy coraz usilniej dążąc do osiągnięcia ich, coraz wierniej służyli Temu, coraz goręcej kochały Tego, który żyje na wieki wieczne”

                                                                                              Św. Teresa od Jezusa, Księga Fundacji 29, 32

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista, niechaj mu świeci!

Strona 20 z 22

Wyszukaj na stronie