Aktualności

31 maja - Uroczystość Bożego Ciała oraz 3 czerwca - I niedziela miesiąca: Msza św. o godz. 7.45, a po nie całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu do godz. 18.30. Serdecznie zapraszamy na modlitwę do naszej Kaplicy!

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO:

11-19 maja, godz. 7.45 - Msza św. z nowenną przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego;

20 maja, godz. 7.45  - uroczysta Msza św. odpustowa w naszej Kaplicy pw. Ducha Świętego i św. Józefa.

Dzisiejsza Ewangelia słowami św. Teresy od Jezusa…

 

„Już was nie nazywam sługami, (…) ale nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego…” (J  15,15)

„…uczułam w sobie i dotąd czuję pragnienie, aby skoro Bóg ma tylu nieprzyjaciół, a tak niewielu przyjaciół, ci niewielu przynajmniej prawdziwymi byli Jego przyjaciółmi. Postanowiłam zatem uczynić choć to maluczko, co uczynić zdołam, to jest wypełniać rady ewangeliczne jak najdoskonalej i tę gromadkę sióstr, które tu są ze mną, skłonić do tego, aby czyniły podobnież” („Droga doskonałości” 1,2)

 

„Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej…” (J 15, 9b-10a)

„To jest kres modlitwy, (…) aby [z niej] rodziły się czyny, i jeszcze raz czyny” („Twierdza wewnętrzna” VII, 4,6)

 

„…To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 12-13)

„Jeśli chcecie, siostry, aby dobry był i mocny wasz fundament, starajcie się każda być najmniejszą, niewolnicą wszystkich, pilnie upatrując, jak i w czym mogłybyście jedne drugim zrobić przyjemność czy oddać jaką usługę… Miłość, gdy jest prawdziwa, niepodobna, jak sądzę, by nie rosła ciągle, a jeśli nie rośnie, snadź nie jest prawdziwa… Pan nie patrzy na wielkość czynów, tylko na miłość, z jaką je czynimy. Czyńmy wiernie, co możemy, a boska łaskawość Jego sprawi, byśmy co dzień mogły więcej… wewnętrznie i zewnętrznie zanośmy Panu taką ofiarę, na jaką nas stać. Pan zaś ją złączy z tą wielką ofiarą, jaką za nas Ojcu swemu zaniósł na krzyżu, aby przez nią ofiara nasza miała przed Nim pełną wartość i zasługę, nie wedle małości uczynku, ale wedle miary dobrej woli i miłości, z jaką Mu się bez podziału oddałyśmy” („Twierdza wewnętrzna” VII, 4,8.9.15)

 

„…aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali” (J 15,16b-17)

 „starajcie się być takimi, by otrzymać od Boga łaski [potrzebne Kościołowi]… Zawsze i we wszystkim usiłujcie czynić, co jest doskonalsze” („Droga…” 3,5.6).

 

Strona 3 z 21

Wyszukaj na stronie