Aktualności

Wraz z całym Kościołem modlimy się w tym miesiącu codzienną modlitwą różańcową o pokój na świecie.

Pamiętamy też w sposób szczególny w modlitwie o wiernych świeckich (papieska intencja modlitwy na maj).

Dziś Niedziela Dobrego Pasterza, dzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Prośmy wspólnie Pana Jezusa, aby obdarzał Kościół, a w nim nasz Zakon karmelitański, nowymi powołaniami.

"Wezwane do życia 'w oddaniu Chrystusowi' i do 'służenia Mu z czystym sercem i prawym sumieniem', Karmelitanki Bose usiłują zachować rady ewangeliczne z jak największą doskonałością. Aby osiągnąć ten cel, głównym ich obowiązkiem będzie 'oddanie siebie całkowicie i bez zastrzeżeń Temu, który jest wszystkim', 'naśladowanie we wszystkim Chrystusa, starając się upodobnić życie swoje do Jego życia, nad którym często trzeba rozmyślać, by je umieć naśladować' oraz 'powzięcie mężnego postanowienia chodzenia drogą krzyża, ponieważ jest to droga doskonałości wyznaczona przez Pana'." - z naszych Konstytucji.

Jeśli dostrzegasz w sobie pragnienie oddania się Panu Jezusowi przez modlitwę i ofiarowanie Mu całego swojego życia, zapraszamy do osobistego kontaktu z naszym Klasztorem. Kolejnym krokiem w rozeznawaniu powołania są osobiste spotkania z Siostrą odpowiedzialną za formację.

Dziś modlimy się za Ojca świętego Benedykta XVI w 91. rocznicę jego urodzin.

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2018-04/benedykt-xvi-urodziny-papiez-senior.html

Strona 4 z 21

Wyszukaj na stronie