„… ustawiczna modlitwa za duszami dobroczyńców jest nieodzownym waszym obowiązkiem. Wprawdzie wszelka jałmużna, świadczona nam przez ludzi, od samego Pana pochodzi. Ale taka jest wola Jego, byśmy były wdzięczne i modliły się za tymi, którzy dla miłości Jego dobrze nam czynią. Tego obowiązku wdzięczności nigdy nie zaniedbujmy.” (DD 2, 10)

 

 

Prace remontowe wykonane w 2016 r.:

- modernizacja instalacja grzewczej w całym Klasztorze i przyłączenie do miejskiej sieci grzewczej

- modernizacja instalacji wodnej

- wymiana 16 okien

Poniżej możesz zobaczyć kronikę fotograficzną remontów z lat poprzednich...

 

Prace remontowe przeprowadzone w 2017 r.:

- ocieplenie- izolacja dachów

- zakup i podłączenie stacji uzdatniania wody

- renowacja studzienek kanalizacyjnych

Więcej informacji o przeprowadzonych remontach oraz o najbliższych planach remontowych poniżej...

 

 

Numery kont:

Klasztor Mniszek Bosych

Zakonu NMP z Góry Karmel
ul. Wolska 27/29
01-201 WARSZAWA

 

PLN 75 1240 1037 1111 0010 2552 6401
USD PL37 1240 1037 1787 0010 2552 6847 SWIFT CODE : PKOPPLPW
EUR PL79 1240 1037 1978 0010 2552 6629 SWIFT CODE : PKOPPLPW

 

 

Drodzy Państwo!

Tutaj, w tym „kąciku” będziemy sukcesywnie informować o postępie prac remontowych i o tym, co jeszcze jest do zrobienia. Powyższe fotografie ukazują zeszłoroczne prace i ich efekt oraz remonty aktualnie prowadzone w Klasztorze. Natomiast więcej informacji o aktualnych i planowanych w najbliższym czasie pracach remontowych oraz kronikę wszystkich remontów prowadzonych w ostatnich latach w naszym Klasztorze znajdą Państwo poniżej. Zdjęcia obejrzeć można również w naszej Galerii.

Nasz Klasztor to stary XIX-wieczny letni dworek. Składa się, oprócz głównej bryły, z szeregu przybudówek. Niestety, całość wymaga gruntownego remontu. W ostatnich latach wiele udało się nam już zrobić. Począwszy od 2010 roku wymieniłyśmy dachy nad całością budynku głównego i częścią oficyn; wyremontowałyśmy niektóre pomieszczenia; częściowo odnowiłyśmy elewację budynku oraz wymieniłyśmy część okien. W roku 2016 udało się w znacznym stopniu zmodernizować instalację grzewczą i wodną oraz podpisać umowę z firmą Veolia na przyłączenie do miejskiej sieci grzewczej, co zostało sfinalizowane w styczniu 2017 roku. Te prace wykonane zostały dzięki Bożej Opatrzności, która posłużyła się Państwa dobrocią i hojnością. Pozwolą nam one na większą oszczędność w bieżącym funkcjonowaniu naszego domu, a także pomogą nam prowadzić codzienne życie w sposób bardziej zgodny z naszym powołaniem kontemplacyjnym w służbie Kościołowi.

Niestety, te gruntowne remonty to jeszcze nie wszystko, co jest do wykonania. O pracach podejmowanych na bieżąco oraz najbliższych planach remontowych będziemy się starały na bieżąco Państwa informować w tekstach umieszczonych poniżej.

Jesteśmy Państwu bardzo wdzięczne za każdą pomoc, za każdą, nawet najmniejszą ofiarę. Zdajemy sobie sprawę, że wielu z Was jest w trudnej sytuacji materialnej, a jednak dzielicie się z nami. Tym bardziej jest dla nas cenna ta pomoc. Wierzymy głęboko, że każdy czyn dobroci ma wartość nieskończoną i pozostaje na całą wieczność trwałym kapitałem ukrytym w Sercu Boga. Zapewniamy o modlitwie we wszystkich intencjach, jakie podajecie. Nie zawsze adresy są pełne i stąd nie zawsze możemy odpisać, ale docieramy do Was modlitwą i wdzięcznością. Niech Bóg wynagrodzi stokrotnie!

 

ROK 2017:

 

17 MARCA 2017 R.:

Drodzy Państwo!

Od kilku dni rozpoczęłyśmy prace nad ociepleniem dachów.

marzec 2016 r.

Mogłyśmy podjąć ten remont dzięki Państwa pomocy i wsparciu, za które z całego serca dziękujemy, obiecując naszą pamięć w modlitwie! Inwestycja jest dla nas bardzo istotna, gdyż pozwoli nam zminimalizować utraty ciepła i ograniczyć koszty użytkowania zmodernizowanej w zeszłym roku instalacji grzewczej, które w budynku tak rozległym jak nasz są, niestety, znaczące.

Na razie podpisałyśmy umowę na położenie izolacji piankowej nad główną bryłą budynku i częścią oficyn (z pokojami gościnnymi). Mamy jednak nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogły docieplić również resztę budynku.

Drugą, finansowo mniej kosztowną inwestycją, którą podjęłyśmy, jest zakup i zamontowanie stacji uzdatniania (zmiękczania) wody. Głównym jej celem jest poprawa jakości wody krążącej w obiegu instalacji grzewczej tak, aby nowe kaloryfery i rury mogły nam służyć przez długie lata.

Poniżej mogą Państwo obejrzeć zdjęcia ilustrujące aktualny postęp prac. Ufamy, że z pomocą Bożą uda nam się je sfinalizować.

Jeśli Opatrzność Boża pozwoli, w dalszej perspektywie chciałybyśmy zmodernizować pokoje gościnne, a zwłaszcza odnowić łazienki gościnne, które są w bardzo kiepskim stanie. Stało się to kolejnym priorytetem, gdyż w ostatnim czasie coraz więcej osób prosi o możliwość spędzenia w naszym Klasztorze dni skupienia czy czasu osobistych rekolekcji. Cieszymy się, że wzrasta wśród ludzi pragnienie modlitwy w samotności i pogłębienia osobistego życia duchowego, ale chciałybyśmy, aby nasi rekolektanci mogli przeżyć ten czas samotności z Bogiem w godnych warunkach.

marzec 2017 r.marzec 2017 r.marzec 2017 r.

W dalszej kolejności istotną byłaby modernizacja koła (pomieszczenia „pierwszego kontaktu” między nami a osobami przychodzącymi na furtę klasztoru) tak, aby było bardziej przyjazne dla naszych gości, a nam umożliwiało lepszy kontakt z nimi.

marzec 2017 r.marzec 2017 r.

W bardzo złym stanie są ponadto wolnostojące oficyny przyklasztorne.

marzec 2017r.marzec 2017 r.

Nadal pozostaje też aktualna potrzeba wymiany reszty okien w budynkach Klasztoru.

grudzień 2014r.grudzień 2014r.

grudzień 2014 r.grudzień 2014 r.

grudzień 2014 r.grudzień 2014 r.

grudzień 2014 r.grudzień 2014 r.

Plany te przekraczają, oczywiście, w bardzo znaczący sposób nasze możliwości finansowe. Zrobimy tyle, na ile Pan Bóg pozwoli. A już teraz dziękujemy za każdą, choćby najmniejszą Państwa pomoc, za którą kryje się tyle dobroci i miłości! O naszych Dobroczyńcach pamiętamy w codziennych modlitwach wspólnotowych, a raz w miesiącu w naszej Kaplicy sprawowana jest Msza święta we wszystkich Waszych intencjach.

 

30 MARCA 2017 R.:

Drodzy Państwo!

Poniżej, w kroniczce fotograficznej, można już obejrzeć zdjęcia nowej stacji zmiękczania wody oraz izolacji piankowej w części budynku. W najbliższym tygodniu rozpoczniemy prace nad ociepleniem reszty dachów, które będziemy na bieżąco ilustrować zdjęciami. Dziękujemy za Państwa wsparcie w tych pracach!

Jeśli chodzi o ciąg dalszy prac, zdecydowałyśmy się podjąć pierwsze kroki zmierzające do gruntownego remontu wolnostojących oficyn przyklasztornych. Pomieszczenia te częściowo wynajmujemy, co jest jednym ze źródeł utrzymania naszego Klasztoru, jednak ich pogarszający się stan techniczny może w ciągu kilku lat uniemożliwić ich dalszą eksploatację. Oto zdjęcia tych pomieszczeń:

marzec 2017 r.marzec 2017 r.

marzec 2017 r.marzec 2017 r.

marzec 2017 r.marzec 2017 r.

marzec 2017 r.

Prace będą bardzo wymagające i kosztowne. Projekt ten będzie więc na pewno długofalowy, być może "przeplatany" innymi, mniejszymi pracami remontowymi wewnątrz budynku Klasztoru (łazienki gościnne, koło). Na razie, będziemy musiały wykonać kosztowną ekspertyzę stanu technicznego tych zabudowań (ok. 16 tys. złotych). Jest ona niezbędna, by podjąć u konserwatora zabytków starania o pozwolenie na remont. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy będziemy mogły kontynuować te prace. Będzie to zależało od naszych możliwości finansowych i technicznych.

Już teraz dziękujemy za każdą, choćby najmniejszą pomoc i zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie!

11 MAJA 2017 R.:

Drodzy Państwo!

Od dwóch dni kontynuujemy prace nad izolacją dachów. Prawdopodobnie uda się je zakończyć w bieżącym tygodniu. W Kroniczce fotograficznej poniżej oraz w naszej Galerii można już obejrzeć zdjęcia, a Państwu całym sercem dziękujemy za pomoc, bez której nie udałoby się podjąć tej inwestycji.

W zeszłym tygodniu podpisałyśmy też umowę na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wolnostojących pomieszczeń przyklasztornych, które wynajmujemy. Mogłyśmy podjąć ten krok dzięki znaczącej – choć niepokrywającej całej sumy przedsięwzięcia – pomocy francuskiej organizacji Résiac Bon Secours, założonej przez pomagających od wielu lat Karmelom w Europie Wschodniej państwu Jacques’owi i Andrée Kayser. Dziękujemy naszym francuskim Przyjaciołom oraz wszystkim Państwu, którzy przyczyniacie się do uzupełnienia brakującej sumy!

9 CZERWCA 2017 R.:

Drodzy Państwo!

Poniżej zamieściłyśmy zdjęcia prac wykończeniowych związanych z izolacją dachów. Jeszcze raz dziękujemy Państwu, dzięki którym mogłyśmy zakończyć tę ważną dla nas inwestycję! Pamiętamy o Was wszystkich w naszej wdzięcznej modlitwie.

Aktualnie wykonywana jest ekpertyza stanu technicznego pomieszczeń przyklasztornych. Do jej opłacenia brakuje nam jeszcze ok. 3 tys. złotych. Na razie nie będziemy też podejmować żadnych nowych prac, gdyż te dotychczas wykonane wyczerpały wszystkie nasze zasoby finansowe.

3 LIPCA 2017 R.:

Drodzy Państwo!

Prace nad ekspertyzą stanu pomieszczeń przyklasztornych dobiegają końca.

Jednocześnie, pojawiły się przed nami nowe, naglące trudności. Ostatnie burze i nawałnice pokazały, że nasza instalacja kanalizacyjna, w dużej części nigdy nie remontowana, nie spełnia swojego zadania. Podczas silnych ulew kilkakrotnie doszło do zalania naszych piwnic i łazienek w pokojach gościnnych. Problem udało się częściowo rozwiązać poprzez założenie zaworów burzowych w kanałach, by uniknąć cofania się wody z kanalizacji miejskiej. Jednak, w ocenie fachowców, patrząc bardziej długofalowo, niezbędna będzie modernizacja instalacji. Poprosiłyśmy o wykonanie wyceny tych prac i wkrótce poinformujemy Państwa o konkretnej sumie, którą będziemy się starały zgromadzić. Wstępnie mówiono nam, że cała inwestycja może wiązać się z kosztem kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Niestety, w budynku jak nasz – starym, odbudowanym po wojnie nikłymi środkami, jakie były wtedy dostępne – ciągle ujawniają się nowe obszary wymagające szybkiej interwencji remontowej. Dlatego jesteśmy bardzo Państwu wdzięczne za każdą, choćby najmniejszą pomoc, zwłaszcza, że fundusze, którymi dysponujemy wystarczają w tym momencie jedynie na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Klasztoru. Nie zapominamy o Państwu w naszej wiernej modlitwie!

7 SIERPNIA 2017 R.:

Drodzy Państwo!

Podjęłyśmy kolejne drobne kroczki mające na celu doraźne zaradzenie trudnościom związanym z instalacją kanalizacyjną:

1. Skorygowałyśmy błędne podłączenie odpływów deszczówki (do tej pory woda z rynien spływała do instalacji kanalizacyjnej, co powodowało jej przepełnienie w czasie gwałtownych ulew). Niestety, byłyśmy w stanie zrobić to jedynie w najprostszy możliwy sposób - pozwalając, by woda deszczówkowa spływała bezpośrednio na ziemię - zdjęcia poniżej. Budowa odpowiedniej instalacji jest na razie poza naszym zasięgiem finansowym.

2. Udało nam się usunąć błędy w wykonaniu samych studzienek kanalizacyjnych (koszt: 3200 złotych; poniżej zdjęcie w czasie prac). Przy okazji, okazało się, że główny kanał odprowadzający ścieki z naszego budynku do kanalizacji miejskiej, położony na głębokości ok. 4 metrów, jest zarwany. Na razie spełnia swoją funkcję, ale w perspektywie następnych kilku lat może to oznaczać dla nas konieczność podjęcia kolejnej poważnej inwestycji.

Po raz kolejny dziękujemy za pomoc i zapewniamy o naszej modlitwie!  


PRACE REMONTOWE PRZEPROWADZONE DO TEJ PORY W 2017 ROKU:

1) Ocieplenie-izolacja dachów:

15 marca 2017 r. - izolacja dachów nad pokojami gościnnymi

16 marca 2017 r. - izolacja dachów nad nowicjatem (piętro głównego budynku)

17 marca 2017 r. -izolacja dachów nad parterem od strony klauzury:

7 kwietnia 2017 r. - izolacja dachów nad oficynami (cz.I):

18 kwietnia 2017 r. - izolacja dachów nad oficynami (cz.II); izolacja dachów nad "piętrówką":

dach nad oficynami:

dach nad "piętrówką":

19 kwietnia 2017 r. - izolacja dachów nad pomieszczeniami gospodarczymi (od strony klauzury):

9 maja 2017 r. - izolacja dachów nad oficynami (cz. III); nad chórem i zakrystią; nad pozostałymi pomieszczeniami w nowicjacie - przygotowanie otworów do prac termoizolacyjnych:

oficyny (cz. III):

chór i zakrystia:

pomieszczenia w nowicjacie:

10 maja 2017 r. - izolacja dachów nad oficynami (cz. III); nad chórem i zakrystią; nad pozostałymi pomieszczeniami w nowicjacie - piankowanie

oficyny (cz. III):

chór i zakrystia:

pomieszczenia w nowicjacie:

11 maja 2017 r. - zaklejanie otworów po pracach:

23 maja 2017 r. - prace wykończeniowe na strychu w nowicjacie:

2-3 czerwca 2017 r. - prace wykończeniowe - c.d.:

 

2) Stacja uzdatniania (zmiękczania) wody:

marzec 2017 r.marzec 2017 r.

podłączona stacja:

 

Więcej zdjęć można obejrzeć w naszej Galerii...

 

ROK 2016 - ZAKOŃCZONE REMONTY:

Więcej zdjęć można obejrzeć w naszej Galerii...

1) Modernizacja instalacji wodnej (częściowo wymiana, podłączenie wody ciepłej w pomieszczeniach bez dostępu do ciepłej wody, izolacja cieplna):

w czasie prac…

marzec 2016 r.marzec 2016 r.marzec 2016 r.

nowa instalacja:

maj 2016 r.maj 2016 r.

2) Modernizacja instalacji grzewczej:

a) Podpisanie umowy z firmą Veolia S.A. na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

b) Przygotowanie pomieszczenia na przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej:

w czasie prac…

marzec 2016 r.marzec 2016 r.marzec 2016 r.

gotowe pomieszczenie:

marzec 2016 r.

c) Przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej:

w czasie prac…

październik 2016 r.październik 2016 r.październik 2016 r.

przyłącze:

styczeń 2017 r.styczeń 2017 r.

d) Modernizacja instalacji grzewczej w budynkach Klasztoru

w czasie prac…

2016 r.2016 r.

2016 r.2016 r.

nowa instalacja:

2016r.2016 r.

e) Modernizacja kotłowni i instalacji grzewczej w piwnicach – jesień 2015 r. – luty 2016 r.:

stan przed remontem:

listopad 2014 r.listopad 2014 r.

listopad 2014 r.listopad 2014 r.

listopad 2014 r.listopad 2014 r.

w czasie prac…

 

październik 2015 r.październik 2015 r.

październik 2015 r.październik 2015 r.

stan po remoncie:

 

luty 2016 r.luty 2016 r.

luty 2016 r.luty 2016 r.

 

 

3) Wymiana 16 okien na głównym korytarzu i w oficynach północnych (parter) – styczeń-luty 2016 r.:

październik 2015 r.

październik 2015 r.

październik 2015 r.

stan przed remontem:

grudzień 2014r.grudzień 2014r.

grudzień 2014 r.

grudzień 2014 r.grudzień 2014 r.

w trakcie prac…

 

luty 2016r.luty 2016r.

nowe okna:

 

marzec 2016r.marzec 2016r.

marzec 2016r.marzec 2016r.

 

ROK 2015 R.:

1) Renowacja instalacji gazowej – lipiec 2015 r.:

stan przed remontem:

listopad 2014 r.listopad 2014 r.

listopad 2014 r.listopad 2014 r.

listopad 2014 r.listopad 2014 r.

nowa instalacja gazowa:

lipiec 2015 r.lipiec 2015 r.

 


ROK 2014:

Więcej zdjęć można obejrzeć w naszej Galerii...

1) Wymiana dachów: zakończona w całym budynku

cz. A. – wymiana dachów nad zabudowaniami gospodarczymi od strony klauzury

stan przed remontem:

prace remontowe…

24.03.2014 r.25.03.2014 r.

28.03.2014 r.

nowy dach:

08.04.2014 r.

13.07.2014 r.13.07.2014 r.

cz. B. – wymiana dachów nad oficynami

stan przed remontem:

prace remontowe…

28.03.2014 r.

05.04.2014 r.

01.04.2014 r.02.04.2014 r.

12.04.2014 r.12.04.2014 r.

10.05.2014 r.19.05.2014 r.

nowe dachy:

09.08.2014 r.

02.05.2014 r.

2) Odnowienie elewacji budynku:

cz. A. – elewacja budynku głównego od strony ulicy

stan przed remontem:

lipiec 2014 r.

lipiec 2014 r.

odnowiona elewacja:

listopad 2014 r.listopad

cz. B. – elewacja oficyn (od strony ulicy)

stan przed remontem:

lipiec 2014 r.lipiec 2014 r.

lipiec 2014 r.lipiec 2014 r.

odnowiona elewacja:

”listopad

listopad 2014 r.

cz. C. – elewacja zabudowań gospodarczych (od strony klauzury)

stan przed remontem:

odnowiona elewacja

listopad 2014 r.lipiec 2014 r.

lipiec 2014 r.lipiec 2014 r.

cz. D. – elewacja budynku głównego od strony klauzury (parter), izolacja budynku, przebudowa wyjścia do ogrodu (etap I)

stan przed remontem:

listopad 2014 r.

prace remontowe:

16.06.2013 r.24.06.2013 r.

21.07.2013 r.21.07.2013 r.08.09.2013 r.

24.07.2014 r.16.10.2014 r.

27.10.2014 r.

odnowiona elewacja:

grudzień 2014 r.

grudzień 2014 r.grudzień 2014 r.

4) Prace wykończeniowe przy wyjściu gospodarczym do ogrodu:

prace remontowe…

22.04.2014 r.02.05.2014 r.

wyjście do ogrodu po remoncie:

09.08.2014 r.09.08.2014 r.

4) Wymiana 16 okien:

nowe okna:

listopad 2014 r.

listopad 2014 r.listopad 2014 r.

5) Prace wewnątrz Klasztoru:

A. Remont korytarza

stan przed remontem:

prace remontowe…

18.06.2014 r.07.08.2014 r.

korytarz po remoncie:

22.08.2014 r.

B. Remont i ocieplenie strychu

prace remontowe…

28.03.2014 r.05.06.2014 r.

20.06.2014 r.26.06.2014 r.

strych po remoncie:

09.08.2014 r.09.08.2014 r.

C. Pogłębienie piwnic, izolacja pionowa i pozioma części budynku

ROK 2013:

Drodzy Państwo!

Tutaj, w tym „kąciku” będziemy sukcesywnie informować o postępie prac remontowych i o tym, co jeszcze jest do zrobienia. Dzięki Bożej Opatrzności, która posłużyła się Waszą dobrocią i hojnością, wyremontowałyśmy większą cześć dachów: około 2/3 całości. Całym sercem dziękujemy za zaangażowanie. Nowe dachy zdały egzamin i w tym roku, mimo obfitych opadów śniegu, nic nie przeciekało. Chciałybyśmy kontynuować remont od maja, jeśli tylko pozwoli na to pogoda i finanse. Najważniejszą sprawą jest dokończenie dachów. Potem konieczne byłyby następne prace:

1) elewacja
2) instalacja wodno - kanalizacyjna
3) wymiana (częściowo naprawa) bram
4) wymiana (częściowo naprawa) krat w oknach
5) docieplenie poddaszy (by nie "uciekało" ciepło zimą)
6) wymiana podłóg
7) instalacja odgromowa
8) remont korytarzy i klatek schodowych
9) wymiana drzwi wejściowych
10) remont wyjścia do ogrodu - od strony klauzury

To tylko część prac, które należałoby wykonać. Zrobimy tyle, ile Boża Opatrzność pozwoli.


Wyszukaj na stronie