Ofiary składane na nasz Klasztor mają charakter darowizny na cele kultu religijnego. W związku z tym, na podstawie art. 55 ust. 7 Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, każdy ofiarodawca rozliczając się z Urzędem Skarbowym za rok, w którym  była darowizna, może odliczyć na cele kultu religijnego do 6 procent rocznego dochodu. W tytule przelewu należy wpisać  "Darowizna na cele kultu religijnego".

 

Wyszukaj na stronie