/wg planowanej kolejności wykonywania/

- remont najbardziej zniszczonej łazienki w Klasztorze wraz z izolacją poziomą oraz przebudową dwóch cel – przewidywany koszt: ok.  25 000 zł;

- remont części piwnic, a zwłaszcza przygotowanie w piwnicach zaplecza sanitarnego dla robotników, uzupełnienie stropu, zalanie wyrw – przewidywany koszt: ok. 20 000 zł.

- izolacja przeciwwilgociowa całego budynku Klasztoru – poziom zawilgocenia murów sięga miejscami nawet kilkunastu procent – w pierwszej kolejności trzeba ją będzie wykonać w części wschodniej budynku, gdzie mur Klasztoru graniczy bezpośrednio z sąsiednią działką, która wkrótce zostanie zabudowana – najbliższy rok to prawdopodobnie ostatnia chwila na odkopanie i zaizolowanie fundamentów od tej strony. Koszt: co najmniej kilkaset tysięcy złotych;

- generalny remont wolnostojących oficyn przyklasztornych - kosztorys i podjęcie właściwych prac remontowych;

- skucie podłóg i wykonanie izolacji poziomej w części budynku, gdzie pod posadzką są jedynie gruzy;

- remont generalny Kaplicy i chóru (czyli części kaplicy przeznaczonej dla sióstr) – w dotychczasowym układzie większość sióstr nie widzi nawet ołtarza podczas Mszy św.;

- restrukturyzacja przestrzeni w przynajmniej dwóch częściach Klasztoru – mimo dużej rozpiętości budynku przy dotychczasowym układzie brakuje nam nawet pomieszczeń na cele zakonne i pracownie, a także na bibliotekę i kapitularz;

- remont generalny zabytkowego muru klasztornego, którego stan jest już w tym momencie bardzo zły;

- odnowienie części elewacji Klasztoru;

- wymiana pozostałych okien oraz kilku drzwi wejściowych;

- naprawa odpływu kanalizacyjnego, który jest zarwany na głębokości ok. 4 metrów, a który z braku środków został tylko doraźnie oczyszczony i związane z tym położenie nowej nawierzchni na terenie przed Klasztorem;

- instalacja odgromowa w całym budynku – koszt: ok. 60 000 zł.

Wyszukaj na stronie