ROK 2014:

Więcej zdjęć można obejrzeć w naszej Galerii...

1) Wymiana dachów: zakończona w całym budynku

cz. A. – wymiana dachów nad zabudowaniami gospodarczymi od strony klauzury

stan przed remontem:

prace remontowe…

24.03.2014 r.25.03.2014 r.

28.03.2014 r.

nowy dach:

08.04.2014 r.

13.07.2014 r.13.07.2014 r.

cz. B. – wymiana dachów nad oficynami

stan przed remontem:

prace remontowe…

28.03.2014 r.

05.04.2014 r.

01.04.2014 r.02.04.2014 r.

12.04.2014 r.12.04.2014 r.

10.05.2014 r.19.05.2014 r.

nowe dachy:

09.08.2014 r.

02.05.2014 r.

2) Odnowienie elewacji budynku:

cz. A. – elewacja budynku głównego od strony ulicy

stan przed remontem:

lipiec 2014 r.

lipiec 2014 r.

odnowiona elewacja:

listopad 2014 r.listopad

cz. B. – elewacja oficyn (od strony ulicy)

stan przed remontem:

lipiec 2014 r.lipiec 2014 r.

lipiec 2014 r.lipiec 2014 r.

odnowiona elewacja:

”listopad

listopad 2014 r.

cz. C. – elewacja zabudowań gospodarczych (od strony klauzury)

stan przed remontem:

odnowiona elewacja

listopad 2014 r.lipiec 2014 r.

lipiec 2014 r.lipiec 2014 r.

cz. D. – elewacja budynku głównego od strony klauzury (parter), izolacja budynku, przebudowa wyjścia do ogrodu (etap I)

stan przed remontem:

listopad 2014 r.

prace remontowe:

16.06.2013 r.24.06.2013 r.

21.07.2013 r.21.07.2013 r.08.09.2013 r.

24.07.2014 r.16.10.2014 r.

27.10.2014 r.

odnowiona elewacja:

grudzień 2014 r.

grudzień 2014 r.grudzień 2014 r.

4) Prace wykończeniowe przy wyjściu gospodarczym do ogrodu:

prace remontowe…

22.04.2014 r.02.05.2014 r.

wyjście do ogrodu po remoncie:

09.08.2014 r.09.08.2014 r.

4) Wymiana 16 okien:

nowe okna:

listopad 2014 r.

listopad 2014 r.listopad 2014 r.

5) Prace wewnątrz Klasztoru:

A. Remont korytarza

stan przed remontem:

prace remontowe…

18.06.2014 r.07.08.2014 r.

korytarz po remoncie:

22.08.2014 r.

B. Remont i ocieplenie strychu

prace remontowe…

28.03.2014 r.05.06.2014 r.

20.06.2014 r.26.06.2014 r.

strych po remoncie:

09.08.2014 r.09.08.2014 r.

C. Pogłębienie piwnic, izolacja pionowa i pozioma części budynku

Wyszukaj na stronie