Generalny remont wolnostojącej oficyny zachodniej:

Oficyna zachodnia jest to wolnostojący budynek znajdujący się bezpośrednio przy ul. Wolskiej. Od wielu lat nie był remontowany i jego stan techniczny określa się jako niebezpieczny (Ekspertyza stanu technicznego, 2017).

 

Od 2017 r. podjęłyśmy starania o przygotowanie dokumentacji remontowej. Dzięki temu 18 marca b.r. mogłyśmy rozpocząć kapitalny remont budynku. Są to największe i najbardziej wymagające (zarówno od strony technicznej, jak i finansowej) prace, jakie podjęłyśmy do tej pory. Ufamy w pomoc św. Józefa w ich prowadzeniu i doprowadzeniu do końca.

Koszt całości remontu: ok. 980 000 zł.

Bieżący stan prac (na dzień 23 maja 2020 r.): grożący zawaleniem strop nad parterem - uratowany po 2 miesiącach intensywnego remontu (skomplikowane zbrojenia, nowe wylewki na stropie); w trakcie: prac izolacyjnych oraz przygotowywania uzupełniającej dokumentacji (związanej z koniecznością rozszerzenia prac).

 

 

 

Zakończone etapy prac:

I. Przygotowanie dokumentacji:

1. Ekspertyza stanu technicznego - 16 605 zł (2017 r.; zapłacone);

2. Projekt wielobranżowy (09.2017 - 07.2019 r.)

a. projekt architektoniczny koncepcyjny wstępnie skoordynowany z branżami, rzeczoznawcami i uzgodniony z Klasztorem: 6 150 zł (08.2018 r., zapłacony);

b. projekt budowlany, w tym projekty branżowe z uzgodnieniami: 20 910 zł (07.2019 r., zapłacony).

3. Kosztorys inwestorski: 1 500 zł (10.2019 r., zapłacony)

II. Prace remontowe:

1. Wzmocnienie stropu nad parterem - 120 000 zł (18.03 - 12.05.2020 r.);

 

 Trwające prace:

1. Przygotowanie uzupełniającej dokumentacji remontowej związanej z rozszerzeniem i częściowymi zmianami zakresu prac, które okazały się konieczne w toku podjętego remontu (05.-09.2020 r.);

2. Wykonanie izolacji wewnętrznej budynku metodą iniekcji krystalicznej (03.-07.2020 r.) - zapłacone: 40 250 zł; pozostaje do zapłaty: 38 000 zł

3. Wykonanie izolacji poziomej w budynku.

 

 Etapy prac przed nami:

1. Remont dachu i więźby dachowej;

2. Instalacja wodno-kanalizacyjna wraz z przyłączami;

3. Instalacja grzewcza wraz z przyłączami;

3. Instalacja elektryczna;

4. Odtworzenie tynków wewnętrznych w budynku;

5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

6. Remont elewacji budynku -

 

Bieżące informacje: Wkrótce...

Wyszukaj na stronie