W większej części - nigdy nie remontowana. Nie ma właściwego odpływu wody deszczówkowej. Jeden z odpływów kanalizacyjnych do miasta jest zarwany na dużej głębokości. Na razie udało nam się wykonać bieżące, najbardziej pilne, korekty. W przyszłości czeka nas bardziej całościowa inwestycja.
 
luty 2018 r. - Mamy już plany geodezyjne Klasztoru. Natomiast, ze względu na rozpoczęty generalny remont części gościnnej Klasztoru, poczekamy na razie z podejmowaniem kolejnych działań zw. z renowacją instalacji burzowej, chyba że pojawi się konieczność bardzo pilnego zajęcia się tą sprawą... 
 
październik 2017 r. - czekamy na aktualne plany geodezyjne Klasztoru - niezbędne, by móc podjąć kroki w kierunku renowacji instalacji burzowej.
 
sierpień 2017 r. - naprawa studzienek kanalizacyjnych ( 3 200 zł); doraźna korekta odpływów deszczówki. Przy okazji dowiadujemy się, że jeden z odpływów kanalizacyjnych jest zarwany na głębokości kilku metrów.
 
lipiec 2017 r. - założenie zaworów burzowych.
 
lipiec 2017 r. - ujawniły się trudności z instalacją kanalizacyjną i burzową. Kilkakrotnie, cofająca się woda zalała nasze piwnice i niektóre łazienki.

Wyszukaj na stronie