R e g u ł a    K a r m e l u . . .    „ n a   s k r ó t y ”

  

„Żyć w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi”

 

       Jezus centrum życia. 

     Dla Niego, z Nim i w Nim.

 

 

 


Posłuszeństwo, które ma starać się zachować w całej prawdzie postępowania

wraz z czystością i wyrzeczeniem się własności”

 

      Ewangelia i jej rady normą życia,

    sposobem myślenia i postępowania.

 

 

 


„Przebywać osobno w swoich celach

 

          Samotność

    – miejscem spotkania

       i bycia z Jezusem.

 

 


„Oddając się w dzień i nocy rozważaniu Prawa Bożego

 

     Czytanie i medytacja

          Słowa Bożego.

 

 

 

 


„Oddając się… czuwaniu na modlitwach”

 

   Nieustanna modlitwa wewnętrzna

     – komunia miłości z Jezusem;

                 zawsze „my”.

 

 

 


„Niech odmawiają Godziny Kanoniczne”

 

   Liturgia godzin w komunii świętych;

      pokarm duchowy każdego dnia.

 

 

 


 „Uczestniczyć we Mszy św.”

  Msza św. jako liturgia Paschalna Jezusa

            i moje uczestnictwo

     w Ofierze Paschalnej Jezusa

      – w liturgii i w codzienności.

 

 


„Przestrzeganie życia zakonnego i zbawienie dusz”

 

                  Apostolstwo

   przede wszystkim modlitwy i ofiary,

     ale także przykładu, życia i słowa.

 

 

 


„Zachowacie post”.

 

                Umartwienie:

     opanowanie, miłość, apostolstwo

    – zbawienie innych i pokuta za moje grzechy.

 

 

 


„Zbroja Boża i walka duchowa”

    Asceza wytrwała i stała, aby…

       poznawać w prawdzie,

          działać z miłością,

   dążyć do celu najważniejszego.

 

 


Praca, aby….”

 

   Z miłości i troski o innych,

      obrona przed pokusą.

 

 

 

 


„Zachowywać milczenie

   Aby słuchać,

       kochać,

  być przy Jezusie.

 

 


 „Niech będzie sługą…, niech będzie niewolnikiem

   Nie tylko przeor;

   być tym, który służy, tzn. –

   inni na pierwszym miejscu, ja na drugim.

 

 


„Ustanawiając formę waszego życia

 

   Zewnętrzne struktury

    w służbie powołaniu.

 

 

 

 


„Dokona czegoś więcej”

 

     Maksymalizm

    – nie w ilości…,

    ale w całkowitości.

 

 

 


„Roztropność, która jest miarą cnót”

                    

  Właściwe rozeznanie,

    co służy celowi jedynemu i najwyższemu.

 

 


 

 

Matka i Siostra

Obecność Maryi w życiu Karmelitanki Bosej ma rysy bardzo konkretne, a zarazem dyskretne i wewnętrzne. Choć nazywamy ją Królową Ozdobą Karmelu czy Królową Szkaplerza Świętego, Maryja jest przede wszystkim Matką i Siostrą każdego karmelity i każdej karmelitanki bosej.

Czytaj więcej: Matka Boża w życiu karmelitanki bosej

Codzienne życie mniszki może się wydawać usnute pewną tajemnicą. Co jest rzeczywiście nicią przewodnią całego życia za klauzurą? Jak ono wygląda od środka? Można poznać nasz program dnia, dowiedzieć się coś nie coś o naszym życiu codziennym… i nie zrozumieć. Można zadać dużo pytań o tym, co robimy na co dzień… i nie dojść do istoty.

Czytaj więcej: Życie nieustannej modlitwy

Podkategorie

Wyszukaj na stronie