R e g u ł a    K a r m e l u . . .    „ n a   s k r ó t y ”

  

„Żyć w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi”

 

       Jezus centrum życia. 

     Dla Niego, z Nim i w Nim.

 

 

 


Posłuszeństwo, które ma starać się zachować w całej prawdzie postępowania

wraz z czystością i wyrzeczeniem się własności”

 

      Ewangelia i jej rady normą życia,

    sposobem myślenia i postępowania.

 

 

 


„Przebywać osobno w swoich celach

 

          Samotność

    – miejscem spotkania

       i bycia z Jezusem.

 

 


„Oddając się w dzień i nocy rozważaniu Prawa Bożego

 

     Czytanie i medytacja

          Słowa Bożego.

 

 

 

 


„Oddając się… czuwaniu na modlitwach”

 

   Nieustanna modlitwa wewnętrzna

     – komunia miłości z Jezusem;

                 zawsze „my”.

 

 

 


„Niech odmawiają Godziny Kanoniczne”

 

   Liturgia godzin w komunii świętych;

      pokarm duchowy każdego dnia.

 

 

 


 „Uczestniczyć we Mszy św.”

  Msza św. jako liturgia Paschalna Jezusa

            i moje uczestnictwo

     w Ofierze Paschalnej Jezusa

      – w liturgii i w codzienności.

 

 


„Przestrzeganie życia zakonnego i zbawienie dusz”

 

                  Apostolstwo

   przede wszystkim modlitwy i ofiary,

     ale także przykładu, życia i słowa.

 

 

 


„Zachowacie post”.

 

                Umartwienie:

     opanowanie, miłość, apostolstwo

    – zbawienie innych i pokuta za moje grzechy.

 

 

 


„Zbroja Boża i walka duchowa”

    Asceza wytrwała i stała, aby…

       poznawać w prawdzie,

          działać z miłością,

   dążyć do celu najważniejszego.

 

 


Praca, aby….”

 

   Z miłości i troski o innych,

      obrona przed pokusą.

 

 

 

 


„Zachowywać milczenie

   Aby słuchać,

       kochać,

  być przy Jezusie.

 

 


 „Niech będzie sługą…, niech będzie niewolnikiem

   Nie tylko przeor;

   być tym, który służy, tzn. –

   inni na pierwszym miejscu, ja na drugim.

 

 


„Ustanawiając formę waszego życia

 

   Zewnętrzne struktury

    w służbie powołaniu.

 

 

 

 


„Dokona czegoś więcej”

 

     Maksymalizm

    – nie w ilości…,

    ale w całkowitości.

 

 

 


„Roztropność, która jest miarą cnót”

                    

  Właściwe rozeznanie,

    co służy celowi jedynemu i najwyższemu.