Formacja jest procesem, który nieustannie towarzyszy życiu Karmelitanki Bosej. Jej celem jest coraz większe upodobnienie swojego życia do Jezusa Chrystusa i uczenie się, jak naśladować Go w codziennym życiu.

Od strony czasowej możemy wyróżnić formację początkową, tj. czas wstąpienia do Klasztoru do złożenia ślubów uroczystych (wieczystych) oraz formację stałą, rozciągającą się na całe życie.

Pomocą w formacji służą Mistrzyni nowicjatu oraz przeorysza (przełożona Klasztoru), kierownik duchowy, ewentualnie inne siostry/ ojcowie/ księża/ osoby świeckie prowadzące dla Wspólnoty lekcje czy konferencje. Jednak za osobistą formację odpowiedzialna jest głównie każda osoba wchodząca w ten proces. Formacja nie jest bowiem tylko przyjmowaniem podawanej z zewnątrz wiedzy intelektualnej, ale ma prowadzić do zinterioryzowania, czyli przyjęcia za swoje, poznawanych treści i coraz bardziej pogłębionego życia nimi. Oprócz lekcji, konferencji, indywidualnych rozmów duchowych formacji służy studium teologii, czytanie duchowne, modlitwa będąca czasem poznawania siebie w prawdzie w świetle Chrystusa.

W naszym Klasztorze siostry w formacji początkowej mają codziennie 1 godz. (60 min.) lekcji, poświęcają kolejną godzinę na osobiste studium, ponadto jak wszystkie Siostry mają 1 godzinę na czytanie duchowne. Raz w tygodniu odbywają rozmowę formacyjną z Mistrzynią nowicjatu. 

Zgodnie z aktualnymi dokumentami Kościoła formacja początkowa do życia klauzurowego trwa obecnie 9 lat:

1 rok aspirantury, która może mieć różny przebieg w zależności od kandydatki i może obejmować czas spędzony w Klasztorze  i poza nim;

1 rok postulatu (w całości w klauzurze), który jest przygotowaniem do rozpoczęcia w nowicjacie życia zakonnego;

2 lata nowicjatu, po których składa się pierwszą profesję zakonną;

5 lat ślubów czasowych.

 

Bardziej szczegółowe informacje wkrótce...

 

 

 

Wyszukaj na stronie