„Święci osiągnęli świętość, bo z wielką stanowczością pragnęli być świętymi”

„Najważniejsze jest, aby Pan trzymał ster naszego życia i prowadził je, dokąd zechce”

„Panie: kiedy zechcesz, jak zechcesz, cokolwiek zechcesz; tylko tego tak naprawdę pragniemy”

„Pragnę, aby wszystko, wszystko bez różnicy i bez względu na konsekwencje prowadziło mnie do Boga: On jest moim życiem, On jest dla mnie wszystkim”

„Jeśli jesteśmy Mu wierni, nasza zdolność kochania Go codziennie wzrasta. Jakież to szczęście!”

„Pali mnie pragnienie, by dusze zwróciły się do Boga”

„To na krzyżu osiąga się najpełniej zjednoczenie z Chrystusem naszym Dobrem”