Cóż jest wymaganym, aby być świętym, aby być doskonałym? Jeżeli chcesz stać się świętym, bądź wiernym wykonawcą twoich obowiązków.

 

Wspomnienie: 20 listopada

Teksty liturgiczne:

Iz 61,1-3a lub Hbr 10,32-36

Ps 16 (15)

J 17,11b-19

 

Jedyny, poza św. Janem od Krzyża, kanonizowany karmelita bosy wyznawca. Był jednym z przywódców Powstania Styczniowego. Skazany na karę śmierci, którą zamieniono na zesłanie na Syberię. (Dziś w Usolu Syberyjskim, gdzie przebywał, są klasztory karmelitanek i karmelitów bosych). Wychowany w wierze, w młodości odszedł od Boga. W 1863 r. po długiej przerwie przystąpił do sakramentów. Jego życie duchowe pogłębiało się, a wiara i modlitwa były dla niego istotnym punktem odniesienia w czasie syberyjskiego zesłania. W 1877 r. wstąpił do Zakonu Karmelitów Bosych, m.in. dzięki modlitwie i kontaktowi z karmelitankami bosymi z Krakowa. Stał się odnowicielem męskiej gałęzi naszego Zakonu w Polsce. Odznaczał się ogromną gorliwością w życiu zakonnym oraz niestrudzoną posługą jako spowiednik i kierownik duchowy. Za jego wstawiennictwem módlmy się w szczególny sposób za Polskę oraz za wszystkich kapłanów.

 

Wkrótce...

„Bóg patrząc na duszę spragnioną, samym sobą i swymi dobrami ją ukoi”

„Źródła Bożego miłosierdzia nigdy nie wysychają”

„Polecam się Opatrzności i w Niej tylko, a nie we własnych siłach ufność pokładam”

„Tylko Bóg daje wytrwałość i zrozumienie wartości życia”

„Wiara tutaj, radość w niebie, miłość Boga wszędzie”

Zapraszamy również na stronę Klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej, gdzie obejrzeć można zdjęcia pamiątek po o. Rafale:

http://karmelczerna.pl/sw-rafal-kalinowski/