(Franciszek od Jezusa, Józefa, Maryi)

Wspomnienie dowolne: 7 listopada

Teksty liturgiczne:

Kol 1, 24-29

Ps 137 (136), 1-2.3.4-5.6

J 10,14

Mt 9,35-38

 

Jeden z ciekawszych, choć mało znanych błogosławionych Karmelu. Żył w XIX wieku w Hiszpanii. Złożył śluby zakonne jako karmelita bosy, ale ze względu na prześladowania Kościoła w Hiszpanii NIGDY nie żył w klasztorze, we wspólnocie zakonnej, a swoją posługę pełnił jako kapłan diecezjalny. Jego życie charakteryzowało się bardzo intensywnym apostolstwem, do którego czerpał siły z pogłębionego życia modlitwy i okresów życia pustelniczego. Założył Szkołę Cnoty, aby podnieść poziom życia religijnego i moralnego w rodzinnym kraju. Głęboko przeżywał tajemnicę Kościoła – mistycznego Ciała Chrystusa. Założył 2 żeńskie zgromadzenia zakonne, które istnieją do dziś (Karmelitanki Misjonarki i Karmelitanki Misjonarki Terezjanki).

 

 

29 grudnia 1811 r. – przychodzi na świat w Aytonie, w Katalonii jako siódmy z dziewięciorga dzieci Antonii Quer i Józefa Palau.

1817 r.  - otrzymuje sakrament bierzmowania.

1825 r. – przenosi się do Leridy, gdzie zamieszkuje u swojej zamężnej siostry Róży.

wrzesień 1828 r.  – dzięki pomocy proboszcza otrzymuje stypendium i rozpoczyna studia
w seminarium diecezjalnym w Lerida.

23 października 1832 r.  - zrzeka się stypendium, rezygnuje z seminarium i rozpoczyna postulat
w klasztorze karmelitów bosych p.w. św. Józefa w Barcelonie.

14 listopada 1832 r. – rozpoczyna nowicjat, otrzymując imię Franciszek od Jezusa, Maryi, Józefa.

15 listopada 1833 r. – składa śluby zakonne.

22 stycznia 1834 r. – przyjmuje święcenia diakonatu.

25 lipca 1835 r. – klasztor w Barcelonie zostaje podpalony w związku z sytuacją polityczną
w państwie, a zakonnicy ratują się ucieczką. Franciszek z narażeniem życia pomaga starszemu zakonnikowi.

Czytaj więcej: Biogram bł. Franciszka

„Umiłowany miłuje was miłością wieczną, czystą, lojalną, stałą, bezinteresowną, z żarliwością i to z żarliwością równą waszej. Wierzycie w to? Wierzcie, i wszystko zrobione; wierzcie w to, a wasza wiara zwiąże was z Nim w niewypowiedzianym zjednoczeniu”

„Ty nie znasz swego przeznaczenia. Tylko Bóg je zna i przez posłuszeństwo powie ci, którędy masz iść”

„Kiedy Bóg mnie wzywa, nie ma niczego, co stanęłoby mi na drodze”

„Jezus ukrzyżowany w swym ciele mistycznym jest przedmiotem wszelkiego starania i troski duszy”

„Pokorna u stóp krzyża, adoruj Go i ofiaruj się, daj i oddaj się Jemu cała, ażeby w tobie i przez ciebie, i z tobą uczynił [to], co się Mu spodoba”