„Umiłowany miłuje was miłością wieczną, czystą, lojalną, stałą, bezinteresowną, z żarliwością i to z żarliwością równą waszej. Wierzycie w to? Wierzcie, i wszystko zrobione; wierzcie w to, a wasza wiara zwiąże was z Nim w niewypowiedzianym zjednoczeniu”

„Ty nie znasz swego przeznaczenia. Tylko Bóg je zna i przez posłuszeństwo powie ci, którędy masz iść”

„Kiedy Bóg mnie wzywa, nie ma niczego, co stanęłoby mi na drodze”

„Jezus ukrzyżowany w swym ciele mistycznym jest przedmiotem wszelkiego starania i troski duszy”

„Pokorna u stóp krzyża, adoruj Go i ofiaruj się, daj i oddaj się Jemu cała, ażeby w tobie i przez ciebie, i z tobą uczynił [to], co się Mu spodoba”