8 października 1790 r. – dekret Konstytuanty nakazujący powołać dla zakonnic, które zdecydowały się pozostać w klasztorach, przełożoną i ekonomkę o dwuletniej kadencji

14 października 1790 r. – Zgromadzenie Narodowe uchwala, że zakonnicy otrzymają pensje

6 sierpnia 1791 r. – dostosowując się do uchwały z 14 października karmelitanki z Compiègne przedstawiają państwu swoje przychody i rozchody

Lato 1792 r. – Karmelitanki z Compiègne ofiarują swoje życie za przywrócenie Bożego pokoju  w Kościele i państwie

14 sierpnia 1792 r. – dekret nakazujący złożenie Przysięgi Wolności i Równości wszystkim Francuzom uzyskującym od państwa przychody

12 września 1792 r. – zajęcie dóbr Karmelitanek

14 września 1792 r. – siostry opuszczają Klasztor w czterech grupach

19 września 1792 r. – siostry składają Przysięgę Wolności i Równości (pouczone przez duchownych, że mogą to uczynić bez grzechu); później cofną publicznie tę przysięgę

 7 listopada 1793 r. – ustanowienie kultu Rozumu

22  czerwca 1794 r. – decyzja o aresztowaniu karmelitanek

25 czerwca 1794 r. – aresztowanie i przewiezienie do Paryża

17 lipca 1794 r. – stracone na gilotynie

Tydzień później ustał Wielki Terror.

 

27 maja 1906 r. – beatyfikacja