Miłością żyć - oznacza żyć Twym życiem, Królu chwalebny, rozkoszy wybranych, dla mnie ukryty żyjesz w Hostii białej, ja też dla Ciebie pragnę żyć ukryta.

 

DOKTOR KOŚCIOŁA

Święto: 1 października

Teksty liturgiczne:

Iz 66, 10-14c lub 1 J 4,7-16

Ps 103 (102) lub Ps 131 (130)

Mt 11,25

Mt 11,25-31

 

Została karmelitanką w wieku 15 lat, zmarła, gdy miała 24 lata. Punktem zwrotnym w jej życiu duchowym jest odkrycie „małej drogi” do świętości, polegającej na życiu miłością w najdrobniejszych codziennych sytuacjach. Ukazała w ten sposób, co w jej czasach wcale nie było oczywiste, że świętość nie zależy od dokonywania heroicznych czynów, ale jest dostępna dla każdego, kto stara się całym sercem współpracować z Bożą łaską w najzwyczajniejszych okolicznościach życia.

W pełni realizowała powołanie karmelitańskie, wyrażające się w apostolskiej trosce o zbawienie wszystkich ludzi. Modliła się zwłaszcza za kapłanów i grzeszników. Ostatnie 18 miesięcy jej życia to okres nie tylko fizycznej wyniszczającej choroby (gruźlica), ale również wewnętrznej próby wiary, którą również potrafiła przeżyć w perspektywie apostolskiej. „To mur, który się wznosi aż do niebios… Kiedy śpiewam o szczęściu Nieba…, nie odczuwam żadnej radości, gdyż śpiewam po prostu o tym, w co chcę wierzyć… Kiedy chcę dać wytchnienie mojemu sercu… udręka podwaja się, … ciemności posługując się głosem grzeszników, mówią mi, drwiąc ze mnie: ‘Marzysz o światłości… marzysz o wiecznym posiadaniu Stworzyciela… dalej, raduj się ze śmierci, która da ci nie to, czego oczekujesz, ale noc jeszcze głębszą, noc nicości”. Próba ta trwała do samego końca jej życia. Zwyciężyły w niej wiara i miłość Teresy, uniezależnione od przeżywanych uczuć, oparte na jedynej Skale, jaką jest Chrystus.

Teresa nie jest jakąś „cukierkową” czy dziecinną świętą. Jest świętą, która wskazuje nam, jak żyć w codziennych okolicznościach wiarą i miłością – i kiedy będzie to łatwe, i kiedy wszystko będzie się zdawało sprzysięgać przeciwko nam.

 

2 stycznia 1873 r. – przychodzi na świat w Alençon

marzec 1873 r. – zaniesiona do mamki, Róży Taillé z Semallé, gdzie przebywa około 1 roku

grudzień 1876 r. – jej matka, Zelia, dowiaduje się, że jest chora na raka piersi, w stadium nieuleczalnym

28 sierpnia 1877 r. – śmierć Zelii

Listopad 1877 r. – przeprowadzka do Buissonnets

Czytaj więcej: Biogram

św. Teresa od Dzieciątka Jezus - pozowała: s. Maria od Dzieciątka Jezus, siostra zewnętrzna Karmelu w Warszawie„O mój Boże, Trójco Błogosławiona,pragnę Cię kochać i starać się, by Cię kochano, pracować na chwałę świętego Kościoła, (...) pragnę wypełnić doskonale Twoją wolę”

„Doskonałość polega na tym, by czynić wolę Bożą, by być tym, czym Bóg nas chce mieć”

„Zostałam zawsze mała, a jedyne moje zajęcie to zbieranie kwiatów - kwiatów miłości i ofiary - i ofiarowywanie ich Bogu, aby Mu sprawić przyjemność”

„Zasługa polega nie na tym, aby wiele czynić i dawać, lecz raczej na tym, by przyjmować i wiele kochać”

„Jezus nie żąda wielkich czynów, ale jedynie zdania się na Niego i wdzięczności”

„Dobrze jest mieć przykrości, to czyni człowieka bardziej uważającym i miłosiernym”

„Jezus chce uzależnić zbawienie dusz od naszych ofiar, naszej miłości, On żebrze o dusze”

„Miłość bliźniego - to wszystko, co jest na ziemi. Kochamy Boga w stopniu, w jakim ją praktykujemy”

„Cierpienie wyciągnęło do mnie ramiona, a ja rzuciłam się w nie z miłością”

„przez ufność i miłość...”

O mój Boże, błogosławiona Trójco, pragnę Cię kochać i sprawiać, by Cię kochano, pracować dla uwielbienia Kościoła Świętego, ratując dusze na ziemi i wybawiając te, które cierpią w czyśćcu. Pragnę doskonale wypełnić Twoją wolę i osiągnąć stopień chwały, jaki przeznaczyłeś dla mnie w Twoim Królestwie, jednym słowem pragnę być Świętą, ale czuję moją niemoc i proszę Cię, o mój Boże, byś Ty sam był moją Świętością.

Skoro ukochałeś mnie aż do oddania mi swojego jedynego Syna, aby był moim Zbawicielem i moim Oblubieńcem, nieskończone skarby Jego zasług należą do mnie. Ofiaruję Ci je z radością, prosząc Cię, byś patrzył na mnie jedynie poprzez Oblicze Jezusa i w Jego Sercu płonącym Miłością.

Czytaj więcej: Akt ofiarowania się Miłości Miłosiernej na ofiarę całopalną

http://www.archives-carmel-lisieux.fr/carmel/

Oficjalna strona przygotowana przez Karmel w Lisieux, poświęcona św. Teresie od Dzieciątka Jezus, udostępniająca materiały archiwalne. Bogata dokumentacja zdjęciowa. Strona funkcjonuje z jęz. francuskim i angielskim. Na dole można znaleźć odnośnik do sumarycznej nawigacji w jęz. polskim.