I. Pan Jezus:

II. Matka Boża:

 

III. Św. Józef:

 

 

IV. Inne figury:

 

 

Wyszukaj na stronie