MYŚLI ŚW. NASZEJ MATKI TERESY OD JEZUSA

„Zdobywajmy się na świętą zuchwałość. Postanówmy sobie i usiłujmy, za łaską Boga, stać się świętymi.”

„…w całkowitym oderwaniu od spraw tego świata, szukajmy jedynego skarbu, drogocennej perły kontemplacji.”

„Nie ustawajcie w drodze, z niezachwianym postanowieniem niezatrzymania się, póki nie dojdziecie do źródła…”

„Czyny i prawe sumienie to jest coś wielkiego.”

„Jest wielką miłością pragnienie brania na siebie ciężarów, a sprawianie innym przyjemności.”

„Modlitwa to nic innego jeno poufne i przyjacielskie z Bogiem obcowanie i rozmowa z Tym, o którym wiemy, że nas miłuje”

„Ten Król temu tylko się oddaje, kto cały odda się Jemu”

„Droga do miłości jest ta, gdy dusza ma mocną i stanowczą wolę dla miłości Boga cierpieć i pracować”

„To jest kres modlitwy; aby z niej rodziły się czyny, i jeszcze raz czyny.”

„Bóg nade wszystko kocha prawdę, szczerość, prostotę; z takim sercem do Niego przystępując i do Niego mówiąc, zawsze otrzymamy więcej niż to, o co prosimy"

 

 

 

 

 

Wyszukaj na stronie