Dzień I. Dążenie do świętości.

Św. Rafał pisał: „Gwałtownie nam świętych potrzeba, bez nich ludzkość niechybnie runie” (z Listów)

To krótkie zdanie odkrywa najgłębszą prawdę: prawdziwe losy ludzkości budują ci, którzy żyją zjednoczeni z Bogiem. Jedynie spotkanie z Bogiem, który jest osobową Prawdą, pozwala zobaczyć we właściwym świetle całą rzeczywistość, problemy i zmagania naszych czasów. Jedynie spotkanie z Bogiem, który jest Mądrością, pozwala właściwie ukierunkować postępowanie w codziennym życiu, by budować cywilizację miłości, a nie śmierci. Jedynie spotkanie z Bogiem, który jest Wszechmocny, pozwala – za pośrednictwem modlitwy i ofiary, a gdy taka jest potrzeba również zewnętrznego zaangażowania – kształtować rzeczywistość, w której dane jest nam żyć.

Módlmy się więc do wszechmocnego Boga za wstawiennictwem św. Rafała, aby w Polakach i Polkach żywe było dążenie do świętości, do spotkania i zjednoczenia z Bogiem, aby w ten sposób nasza Ojczyzna pozostała wierna Bogu.

Ojcze nasz…

 

Dzień II. Tylko Bóg.

 

 

Św. Rafał pisał: „Droga do nieba: Tylko Bóg świadkiem, Jezus Chrystus wzorem, Maryja wspomożycielką, a poza tym nic, oprócz miłości i ofiary” (z Listów)

 

 

Cała duchowość św. Rafała oparta była na Bogu. Nikt poza Bogiem nie ma widzieć moich czynów, nie ma być świadkiem mojego życia. Nikt poza Chrystusem, w którym Bóg w pełni nam się objawił, nie może być wzorem dla mojego postępowania. Z macierzyńską miłością czuwa nade mną Matka Najświętsza. Wtedy wolny od lenistwa, przywiązań, zniewoleń, troski o opinię mogę starać się wybierać miłość w moim życiu.

 

 

Módlmy się za wstawiennictwem św. Rafała o czystość intencji dla każdego z nas, aby czynić dobro dla samego dobra, a nie dla jakiejkolwiek korzyści, aby żyć przed obliczem żywego Boga, a nie „na pokaz” i aby w ten sposób Bóg był uwielbiony w naszej Ojczyźnie.

 

 

Ojcze nasz…

 

 

 

 

 

 

Dzień III. Czynić dobro.

Św. Rafał pisał: „Przede wszystkim bądź wytrwałą. Nie zważaj na większą lub mniejszą gorącość ducha, ale głównie na szukanie i pełnienie woli Bożej” (z Listów)

„Zakonnik bez posłuszeństwa nie jest prawdziwym zakonnikiem, nawet nie jest dobrym chrześcijaninem” (z Konferencji)

Chrześcijaństwo nie jest zbiorem idei, chrześcijaństwo nie jest teoretyczną nauką, chrześcijaństwo nie leży tylko w pragnieniach. Chrześcijanin to ten, po którego czynach widać, że uwierzył Chrystusowi i stara się Go w codzienności naśladować. Spotkanie z Bogiem prowadzi do nawrócenia, przemiany codziennego postępowania. Św. Rafał zachęca, aby nasze codzienne postawy odpowiadały jak najbardziej w pełni wyznawanej wierze. Tylko wtedy jesteśmy naprawdę chrześcijanami i tylko wtedy nasze życie może mieć charakter świadectwa. „Aby ludzie widzieli wasze czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie”.

Módlmy się za wstawiennictwem św. Rafała, aby katolicy w Polsce dawali swoim życiem czytelne świadectwo swojej wiary i wynikających z niej konsekwencji w codziennych wyborach.  

Ojcze nasz…