„Gdy siostry tego klasztoru Św. Józefa dowiedziały się, że mam pozwolenie od teologa (…), mojego spowiednika, napisania czegoś o modlitwie (…), poczęły nalegać na mnie tak usilnie o napisanie tego dziełka, że nie mogłam się oprzeć ich żądaniu” (1,1)– tak zaczyna się Droga doskonałości, jedno z głównych dzieł św. Teresy od Jezusa. Podręcznik modlitwy. Teresa mówi nam w nim, co to znaczy się modlić i jak się modlić.

Czy to książka tylko dla karmelitanek? Święta pisze ją jako przeorysza, na prośbę swoich sióstr. One są pierwszymi adresatkami dzieła. Droga doskonałości pozostaje zresztą do dziś „jakby podręcznikiem” dla wszystkich nowicjuszek karmelitańskich. Ale pomyliłby się ten, kto myślałby, że książka ta nie jest dla niego. Jest ona dla każdego, kto pragnie rozpocząć (czy kontynuować) wielką przygodę życia, jaką jest RELACJA Z BOGIEM. MODLITWA.

Czytaj więcej: Droga modlitwy według św. Teresy od Jezusa