We współczesnym świecie (a pewnie nie tylko we współczesnym, bo pewne dążności są tak samo stare jak sam człowiek) coraz bardziej liczy się sukces, dojście do czegoś, „ustawienie się w życiu”. Aby go osiągnąć, trzeba zainwestować wszystkie własne siły, zdolności, często również spryt: „Zaangażowałem się, więc musi się udać!” Nowe wynalazki i technologie coraz bardziej sprawiają, że czujemy się panami czasu, przestrzeni, całego wszechświata; wydaje się nam, że nie ma już dla człowieka żadnych granic. Nie ma co ukrywać. W naszym codziennym życiu dominuje logika panowania i posiadania, logika użyteczności i przyjemności. A przede wszystkim – logika samowystarczalności.  Czasem z przerażeniem obserwujemy daleko idące konsekwencje takiego sposobu myślenia: człowiek słaby, stary, chory nie jest już potrzebny; własne widzi-mi-się staje się kryterium życia drugiego. Ale w mniejszym zakresie problem dotyczy każdego z nas: poradzę sobie sam/sama w życiu, pokażę kim jestem, na co mnie stać…

Perspektywa Boża jest zupełnie inna.

Czytaj więcej: Pierwszeństwo łaski

Uznanie, czy może raczej uznawanie (bo w życiu duchowym zwykle nic nie dokonuje się nagle, jednorazowo, ale wymaga ciągłej przemiany swojego myślenia i postaw) pierwszeństwa Bożej łaski prowadzi do patrzenia na życie w perspektywie coraz bardziej nadprzyrodzonej, czyli niejako z punktu widzenia Boga, a nie nas samych. Taką postawę nazywamy TEOLOGALNĄ, czyli zwróconą na Boga.

Najważniejszymi „składnikami” postawy teologalnej są trzy cnoty, zwane właśnie teologalnymi (dawniej teologicznymi) lub Boskimi: wiara, nadzieja i miłość.

Czytaj więcej: Życie teologalne, czyli o tym, co naprawdę bardzo istotne

Nie ma przyjaźni bez rozmowy. Świętość, która ze swej istoty jest spotkaniem z Bogiem, ścisłym zjednoczeniem z Nim, też musi żywić się rozmową. Taka jest podstawowa rola modlitwy. Św. Teresa od Jezusa definiowała ją jako „po wielekroć powtarzaną” rozmowę „z Tym, o którym wiemy, że nas miłuje”. Tak pojmowana modlitwa jest bardzo istotnym, żeby nie powiedzieć głównym, elementem w dążeniu do świętości.

Czytaj więcej: Modlitwa = spotkanie

Strona 1 z 3