Najłatwiejszą drogą, by spotkać tych, którzy spotkali Chrystusa, jest przeczytać ich pisma! Konkretne doświadczenie drugiego człowieka, zmagającego się ze swoimi słabościami i dążącego wytrwale do coraz pełniejszego życia Bogiem i dla Boga, pomaga w naszej codziennej wędrówce. Mobilizuje, daje nową energię do szukania Chrystusa w codzienności, pomaga twórczo przeżyć trudności. Uczy, jak znaleźć własną drogę świętości – nie naśladując bezkrytycznie zewnętrznych zachowań – ale dążąc na swój sposób do tej samej istoty.

"Listy" bł. Franciszka Palau y Quer, Flos Carmeli, Poznań 2012

Bł. Franciszek łączył w swoim życiu intensywne apostolstwo i intensywne życie modlitwy, łącznie z okresami życia pustelniczego. Jego listy są głębokim świadectwem jego życia duchowego, zrozumienia tajemnicy Kościoła, troski o duchowe dobro ludzi, którym posługiwał oraz duchowych córek, które były pierwocinami założonych przez niego wspólnot zakonnych. Będą ogromną pomocą w prowadzeniu życia duchowego dla każdego z nas i dla odkrycia, jak piękny jest Kościół.   

Jerzy Wiesław Gogola OCD (red.), "Mistyka eklezjalna bł. Franciszka Palau y Quer", WKB, Kraków 2012

Bł. Franciszek Palau y Quer zanim działał, badał i rozeznawał wszystko na modlitwie. Nieustannie czytał i badał Pismo Św., naukę Ojców Kościoła, doktrynę katolicką, pisma św. Teresy i św. Jana, misję proroka Eliasza. Wsłuchiwał się w głos papieża, studiował wszystkie dokumenty Magisterium Kościoła, starał się jak najlepiej odpowiadać na wezwania stąd płynące oraz rozeznawać znaki czasu. (Wprowadzenie ze strony Wydawnictwa)

Dostępna: https://wkb-krakow.pl/franciszek-palau/246-mistyka-eklezjalna-bl-franciszka-palau-y-quer-ocd.html

św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej, "Pisma", WKB, Kraków.

Obowiązkowa lektura dla wszystkich, którzy życia duchowego chcą się uczyć od tej, która osiągnęła jego szczyty, która zna konieczność żmudnej pracy nad sobą, gorącą miłość do Chrystusa, drogę wewnętrznego oczyszczenia, by dojść do prawdziwej miłości, tajemnicę przebywania Boga w duszy ludzkiej i tajemnicę cierpienia przeżywanego w zjednoczeniu z Nim. Elżbieta jest ek[ertem w życiu duchowym, życiu modlitwy i zjednoczenia z Bogiem w codzienności. Polecamy!

Dostępne: https://wkb-krakow.pl/elzbieta-od-trojcy-sw/855-komplet-3-ksiazek-pisma-sw-elzbieta-oprawa-miekka.html

Strona 1 z 3