"Listy" bł. Franciszka Palau y Quer, Flos Carmeli, Poznań 2012

Bł. Franciszek łączył w swoim życiu intensywne apostolstwo i intensywne życie modlitwy, łącznie z okresami życia pustelniczego. Jego listy są głębokim świadectwem jego życia duchowego, zrozumienia tajemnicy Kościoła, troski o duchowe dobro ludzi, którym posługiwał oraz duchowych córek, które były pierwocinami założonych przez niego wspólnot zakonnych. Będą ogromną pomocą w prowadzeniu życia duchowego dla każdego z nas i dla odkrycia, jak piękny jest Kościół.