Jerzy Wiesław Gogola OCD (red.), "Mistyka eklezjalna bł. Franciszka Palau y Quer", WKB, Kraków 2012

Bł. Franciszek Palau y Quer zanim działał, badał i rozeznawał wszystko na modlitwie. Nieustannie czytał i badał Pismo Św., naukę Ojców Kościoła, doktrynę katolicką, pisma św. Teresy i św. Jana, misję proroka Eliasza. Wsłuchiwał się w głos papieża, studiował wszystkie dokumenty Magisterium Kościoła, starał się jak najlepiej odpowiadać na wezwania stąd płynące oraz rozeznawać znaki czasu. (Wprowadzenie ze strony Wydawnictwa)

Dostępna: https://wkb-krakow.pl/franciszek-palau/246-mistyka-eklezjalna-bl-franciszka-palau-y-quer-ocd.html