SŁ. BOŻA TERESA OD JEZUSA MARCHOCKA

KALENDARIUM ŻYCIA

 

25 czerwca 1603 r. - we wsi Stróże k. Zakliczyna nad Dunajcem rodzi się Marianna Marchocka, córka Pawła i Elżbiety z domu Modrzejowskiej. Rodzina należała do średnio zamożnej szlachty. Ojciec – Paweł Marchocki był starostą czchowskim i wielokrotnym posłem na sejm. Ówczesnym zwyczajem matka zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Marianna miała starszą siostrę Elżbietę (wstąpiła do klasztoru Klarysek w Starym Sączu; w zakonie nosiła imię Kunegunda; zmarła 1670 roku), a także młodszego brata Mikołaja.

1608 r. - Marianna przystępuje do pierwszej spowiedzi.

1610 r. - przyjmuje pierwszą Komunię św.

1613 r. - odbywa spowiedź generalną.

Marianna czyta żywoty świętych, kontaktuje się z zakonami: najpierw z klaryskami w Sączu, a później z karmelitankami bosymi w Krakowie, bernardynkami w Krakowie i benedyktynkami w Jarosławiu)

26 kwietnia 1620 r.– mimo trudności, uzyskawszy zgodę rodziców, Marianna wstępuje do klasztoru Karmelitanek Bosych w Krakowie; otrzymała imię Teresa od Jezusa.

26 kwietnia 1621 r.– składa profesję wieczystą – uroczystą.

1630 r.-  zostaje wybrana podprzeoryszą i mianowana mistrzynią nowicjatu.

l. 1637-1640– pełni urząd przeoryszy. W tym czasie powstaje fundacja Karmelitanek Bosych w Wilnie. W Krakowie rozpoczęto budowę murowanego kościoła św. Marcina przy ulicy Grodzkiej (dziś kościół ewangelicko- augsburski)

24 maja 1642 r.– wyjazd na fundację do Lwowa.

10 czerwca 1642 r. – uroczyste wprowadzenie Karmelitanek Bosych do klasztoru we Lwowie, którego fundatorami byli Sobiescy (rodzice przyszłego króla Jana III Sobieskiego)

26 kwietnia 1647 r.-spowiednik o. Ignacy od św. Jana Ewangelisty poleca jej spisać autobiografię duchową.

4 października 1648 r.– ucieczka ze Lwowa przed armią kozacko- tatarską.

8 października 1648 r.– początek oblężenia Lwowa przez Kozaków i Tatarów.

14 października 1648 r.– przyjazd do Krakowa.

26 kwietnia 1649 r. -  wyjazd z Krakowa do Warszawy na fundację.           

21 maja 1649 r.  – przyjazd do Warszawy.

2 czerwca 1649 r.– uroczyste wprowadzenie mniszek do klasztoru z kościoła Karmelitów Bosych (początek fundacji warszawskiej) w obecności nuncjusza Jana de Torres, króla Jana Kazimierza i królowej Ludwiki Marii.

1649 r. – król Jan Kazimierz z kanclerzem Jerzym Ossolińskim przybywają do karmelitanek z prośbą o modlitwy w intencji zagrożonej ojczyzny;

15 sierpnia 1649 r.– zwycięska bitwa, która doprowadza do ugody Zborowskiej; król i królowa dziękują Matce Teresie za skuteczne modlitwy.

Maj 1651 r.– pogorszenie stanu zdrowia Matki Teresy - udar mózgu i spowodowany przez niego częściowy paraliż.

1651 r.– ponowna prośba króla o modlitwę w intencji zagrożonej ojczyzny.

Koniec czerwca 1651 r.- zwycięska bitwa pod Beresteczkiem; ponownie król z królową dziękowali za wstawiennictwo.

Lato 1651 r.-  poprawa stanu zdrowia.

Jesień 1651 r.– nawrót paraliżu i pogorszenie stanu zdrowia.

6 stycznia 1652 r.– przyjmuje odnowienie ślubów sióstr i profesję s. Petroneli od św. Teresy, konwerski.

Styczeń 1652 r.– zrzeka się urzędu przeoryszy.

19 kwietnia 1652 r.– umiera świętobliwie.

Pochowana w krypcie pod wielkim ołtarzem klasztornego kościoła.

21 grudnia 2007 r.– rozpoczęcie procesu informacyjnego w Krakowie.

24 kwietnia 2015 r.– zakończenie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego w pałacu Arcybiskupów Krakowskich.

18 listopada 2015 r.– przekazanie akt procesu beatyfikacyjnego do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

 

Myśli Sł. Bożej M. Teresy Marchockiej

 

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożej

Panie Jezu Chryste, matka Teresa często mówiła do Ciebie: Twój krzyż jest moim życiem; prosimy Cię, abyśmy i my, zachęceni jej przykładem, na drogach naszego życia szukali oparcia w zasługach Twojej męki, śmierci i zmartwychwstania. Spraw także, by skuteczność jej wstawiennictwa u Ciebie pozwoliła Kościołowi zaliczyć ją w poczet błogosławionych oraz udziel nam łaski…, o którą Cię z ufnością prosimy. Amen.

Wyszukaj na stronie