Z ŻYCIA ZAKONU KARMELITAŃSKIEGO:
19 marca, w uroczystość świętego Józefa, młoda Irakijka, SIHAM KHOURANI, przyjęła habit w Karmelu w Aleppo. Ceremonii w kaplicy Klasztoru przewodniczył łaciński biskup miasta, Georges Bou Khazen. Te obłóczyny są znakiem nadziei dla tamtejszego społeczeństwa naznaczonego śmiercią.

Karmelitanki pozostały w swoim klasztorze podczas całej wojny w Syrii. Poprzez swoją obecność i modlitwę, a także pomoc charytatywną (ofiarując jedzenie i wsparcie dla mieszkańców, nie tylko chrześcijan) wspomagały lokalny Kościół.
W tym czasie z wielką radością przyjęły wizytę Ojca Generała Saverio Cannistrà. Obecnie w klasztorze jest 8 mniszek, które nieustannie modlą się się o pokój w Syrii i na świecie.
Źródło:
http://www.carmelitaniscalzi.com/vestizione/; tłumaczenie: Fundacja Karmel na Woli.
(Na stronie źródłowej można obejrzeć więcej zdjęć z obłóczyn w Iraku.)

Wyszukaj na stronie