TYDZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE

Powołanie do Karmelu:

> Umiłowanie życia modlitwy, które NIE jest skłonnością uczuciową do przeżyć religijnych;

> Wrażliwość na Słowo Boże, by pozwalać mu się nawracać;

> Autentyczne pragnienie apostolskie – wytrwała modlitwa za Kościół i świat;

> Umiłowanie Kościoła takim, jakim jest: w jego tajemnicy i ludzkim obliczu;

> Pragnienie milczenia i samotności jako przestrzeni spotkania z Chrystusem, nie ucieczki od świata i trudności;

> Głębokie i dyskretne życie maryjne;

> Zdolność do życia we wspólnocie i posłuszeństwa;

 

> Umiłowanie życia ukrytego…

Wyszukaj na stronie