W tym miesiącu w naszej Kaplicy:

1 sierpnia, godz. 7.30 - Msza św. w intencji poległych w Powstaniu Warszawskim i w intencji naszej Ojczyzny

                  godz. 17.00 - uroczyste Salve Regina w intencji poległych w Powstaniu, modlitwy za Powstańców i za Ojczyznę

od 4 sierpnia - wystawa w holu Klasztoru upamiętniająca Rzeź Woli i dzieje Klasztoru w czasie Powstania Warszawskiego

6 sierpnia - Przemienienie Pańskie, I czwartek miesiąca - godz. 7.30 - Msza św. o nowe powołania do naszej Wspólnoty i Zakonu Karmelitańskiego

                  godz. 17.00-18.30 - wystawienie Najświętszego Sakramentu w intencji nowych powołań

8 sierpnia, godz. 18.00 - Msza św. w intencji naszej Ojczyzny, w rocznicę Rzezi Woli. Po Mszy św. - lektura wspomnień sióstr z czasu Powstania

15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP, 100. rocznica Cudu nad Wisłą - godz. 7.30 - Msza św. w intencji naszej Ojczyzny

18 sierpnia - wspomnienie bł. męczenników Rewolucji Francuskiej

19 sierpnia, godz. 7.30 - Msza św. w intencji Przyjaciół i Dobroczyńców naszego Klasztoru

24 sierpnia - Rocznica Reformy Terezjańskiej (założenia I klasztoru Karmelitanek Bosych przez św. Teresę od Jezusa) - dzień odnowienia naszych ślubów zakonnych - godz. 7.30 - Msza św. o wierność powołaniu dla Sióstr naszej Wspólnoty 

25 sierpnia - wspomnienie św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (Małej Arabki)

31 sierpnia - Msza św. za zmarłych z Zakonu Karmelitańskiego

Wyszukaj na stronie