„… ustawiczna modlitwa za duszami dobroczyńców jest nieodzownym waszym obowiązkiem. Wprawdzie wszelka jałmużna, świadczona nam przez ludzi, od samego Pana pochodzi. Ale taka jest wola Jego, byśmy były wdzięczne i modliły się za tymi, którzy dla miłości Jego dobrze nam czynią. Tego obowiązku wdzięczności nigdy nie zaniedbujmy.” (DD 2, 10)

 

 

 

Więcej zdjęć w naszej Galerii...

Drodzy Państwo!

Dziękujemy całym sercem za pomoc finansową w pracach remontowych i bieżącym utrzymaniu Klasztoru. Państwa hojność jest ogromna! Wierzymy, że Boża Opatrzność posługuje się nią, by pomóc nam w wykonaniu prac, które w inny sposób byłyby zupełnie niemożliwe do wykonania, a które są niezbędne ze względu na stan techniczny Klasztoru. 

Za wszelkie wsparcie, płynące ze szlachetnych serc, odwdzięczamy się naszą codzienną modlitwą. Raz w miesiącu w naszej Kaplicy ofiarowywana jest również Msza święta w intencji wszystkich naszych Dobroczyńców. 

 MSZE ŚWIĘTE za naszych Przyjaciół i Dobroczyńców : 17.02.19 r., godz. 7.30.

Poniżej mogą się Państwo zapoznać z naszymi aktualnymi potrzebami.

Niech Bóg wynagrodzi stokrotnie za wszelkie dobro!

 

Informacje o Klasztorze i wprowadzenie

 

PRACE ZAKOŃCZONE W ROKU 2018:

Nowe schody do piwnicy.

Projekt budowlany instalacji odgromowej. 

 

MODERNIZACJA CZĘŚCI GOŚCINNEJ DOMU PRAWIE ZAKOŃCZONA (styczeń 2019 r.)

 

AKTUALNE PRACE REMONTOWE:

1) marzec 2018 r.- marzec 2019 r. - PROJEKT WIELOBRANŻOWY KAPITALNEGO REMONTU WOLNOSTOJĄCYCH OFICYN  + WYKONANIE KOSZTORYSU PRAC REMONTOWYCH:

Koszt projektu: 33 240 zł brutto, w tym do zapłaty pozostaje 20 910 zł - Dzięki Państwa pomocy udało się nam już uzbierać i odłożyć tę sumę.

Spodziewany koszt kosztorysu prac: ok. 10 000 zł.

Wolnostojące oficyny są dla Klasztoru jednym ze źródeł utrzymania. Jedną z nich aktualnie wynajmujemy; dwa pozostałe pomieszczenia również mogłyby służyć pod wynajem. Jednak, stan techniczny budynku jest fatalny i wymaga kapitalnego remontu. Staramy się na razie o wykonanie projektu i kosztorysu. Same prace remontowe przekraczają wszelkie nasze możliwości finansowe. Będziemy się starały o ich dofinansowanie z różnych źródeł, do czego niezbędny jest projekt i kosztorys. Również - w miarę aktualnych możliwości - część Państwa bieżących ofiar będziemy się starały odkładać na poczet przyszłego remontu. (9 lutego 2019 r.).

Więcej informacji...

 

Jako że czas wykonania projektu wolnostojących oficyn wydłuża się, postanowiłyśmy "w międzyczasie" sfinalizować rozpoczęte w zeszłym roku prace, które cały czas czekały na wykonanie (punkty 2 i 3), częściowo rozszerzając przedmiot prac (p. punkt 2), a ponadto podjąć trzy inne remonty, które okazały się niezbędne ze względu na stan techniczny lub/i aktualne potrzeby (opisujemy je łącznie w punkcie 4). Przeznaczymy na to wszystkie zebrane do tej pory pieniądze (oprócz sumy odłożonej na ww. projekt) oraz wszystkie bieżące ofiary będące darem Państwa dobroci:

2) luty- marzec 2019 - REMONT FURTY:

Koszt całości: ok. 85 000 zł,

z czego zapłaciłyśmy dotychczas ok. 9 000 zł (za materiały budowlane).

Od dłuższego czasu narzucała się nagląca konieczność modernizacji koła, czyli pomieszczenia "pierwszego kontaktu" między Siostrami a ludźmi przychodzącymi do Klasztoru. Było ono usytuowane w bardzo niedogodny sposób i znacząco utrudniało kontakt między nami a osobami przychodzącymi do Klasztoru, wymuszało czasem konieczność wyjścia z klauzury, by pomóc zagubionemu gościowi czy kurierowi. W ostatnim czasie zdałyśmy sobie ponadto sprawę, że nie możemy już dłużej czekać z remontem całej przestrzeni furty. Do tej pory była niegrzana, wszędzie jest wilgoć, odpadają tynki, niektóre powierzchnie zapadają się. Stwierdziłyśmy, że remont koła jest dobrą okazją do odnowienia całości. Niestety, zatrważający stan techniczny sprawił, że bardzo znacząco podniosło to koszty prac. Dodatkowo, musimy prace wykonać sprawnie, żeby maksymalnie nie utrudniać dostępu do Klasztoru i Kaplicy. Pochłoną one dokładnie wszystkie pieniądze, które mamy, a nawet na część prac w tym momencie brakuje nam jeszcze środków. (9 lutego 2019 r.)

Więcej informacji...

 

3) styczeń - marzec 2019 r. - PRACE WYKOŃCZENIOWE NA TZW. PODEŚCIE W ZWIĄZKU Z WYKONANIEM NOWYCH SCHODÓW:

W najbliższych dwóch miesiącach postaramy się zakończyć remont w tej części domu. Zamówiłyśmy już drzwi wejściowe na podest (będą gotowe najpóźniej do 15 marca), a pod koniec stycznia wykonane zostały przeróbki murarskie. Prace sfinalizujemy, wprowadzając korekty w instalacji elektrycznej na podeście i przemalowując ściany. Planowany koszt całości to ok. 6 000 zł, z czego zapłaciłyśmy już prawie 4000 zł. Ponadto, w "międzyczasie" pracującej u nas ekipie uda się prawdopodobnie położyć podłogę w jednej piwnicy. (9 lutego 2019 r.)   

Więcej informacji...

 

4) styczeń - marzec 2019 r. - WYKONANIE 3 NOWYCH ŁAZIENEK, czyli dokładniej:

a. remont najbardziej zniszczonej łazienki w Klasztorze i dwóch przylegających cel;

b. przygotowanie zaplecza sanitarnego dla robotników (łazienka + jadalnia);

c. przygotowanie dodatkowego pokoiku gościnnego z łazienką na furcie.

Przewidywany koszt: 43 000 zł (a) + 21 000 (b) + 21 000 (c) = ok. 85 000 zł,

z czego zapłaciłyśmy dotychczas ok. 60 000 zł.

Traktujemy te remonty łącznie, jako że są wykonywane równolegle przez kolejne ekipy robotników. (9 lutego 2019 r.)

 

5) Ponadto część Państwa ofiar pozwala nam na ogrzanie Klasztoru zimą.

6) Natomiast, wiosną przed nami kolejne zadanie w postaci restrukturyzacji części ogrodu, który z terenu uprawnego przemieni się w ten sposób w przedłużenie części parkowej. Prace te postaramy się wykonać w większej części własnymi siłami oraz z pomocą osób zaprzyjaźnionych/ wolontariuszy (przy cięższych pracach nie poradzimy sobie same...), tak żeby w miarę możliwości nie generować dodatkowych kosztów. Przekształcenie ogrodu stało się istotne z dwóch względów:

- nie jesteśmy w stanie kontynuować uprawiania ogrodu - ważniejsze jest dla nas poświęcenie naszych sił na pracę zarobkową, tak, żeby własnymi siłami móc maksymalnie przyczyniać się do bieżącego utrzymania Wspólnoty;

- zmieniająca się architektura Woli i perspektywa wieżowców "za płotem" wymuszają zalesienie większej części ogrodu.

7) Staramy się o dotacje na wykonanie instalacji odgromowej Klasztoru. Jeśli otrzymamy choć częściowe sfinansowanie prac, będziemy się starały je podjąć począwszy od maja b.r.

 

PRACE REMONTOWE DO PODJĘCIA W DALSZEJ KOLEJNOŚCI...

 

Numery kont

Odpis od podatku

Aktualne remonty- informacje według dat (kroniczka)

 

Aktualne informacje o poszczególnych pracach remontowych:

Podkategorie

Wyszukaj na stronie